Frankowie - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Frankowie - omówienie. - strona 1 Frankowie - omówienie. - strona 2 Frankowie - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział VII - Frankowie - III w. - Frankowie (lud pochodzenia germańskiego) stykają się z Cesarstwem Rzymskim
- 358r. - układ z cesarzem Julianem - Frankowie uzyskali prawo osiedlania się na terenie dzisiejszej Belgii - Frankowie - zróżnicowani na wiele plemion, najważniejsi - saliccy i rypuarscy
Jednolite państwo:
- Frankowie saliccy zapoczątkowali jednoczenie plemion francuskich
- poł. V w. - Chlodwig (ród Merowingów):
+ usunął przywódców poszczególnych plemion, +stworzył państwo frankońskie (rządził nim w latach 481 - 511), +pokonał namiestnika rzymskiego w Galii (przez to rozszerzył terytorium państwa aż po Loarę)
+ 496r. - podporządkował wiele plemion frankońskich + 496r. - przyjął katolicyzm, zyskał poparcie Kościoła i miejscowej ludności rzymskiej (dzięki temu Frankowie zyskali przewagę nad innymi plemionami germańskimi, wyznającymi arianizm)
+ podejmował wojny z innymi germańskimi państwami szczepowymi (Burgundami, Wizygotami) - pokonał Burgundów i w 532r. włączył ich do swojego państwa, Wizygotów wyparł z Galii (507r.) - od tego momentu sytuacja w Europie Zachodniej stabilna
- po śmierci Chlodwiga rządzili jego 4 synowie; do końca swego istnienia państwo ulegało częstym podziałom (władcy dzielnicowi prowadzili walki - osłabiało to państwo i władzę centralną, szczególnie w II poł VI w. - stąd wzrost możnych, w tym dostojników państwowych - zw. majordomów - np. na terenie Austrazji majordom z rodu Arnulfingów w VII w. doprowadził do dziedziczności urzędu)
- osłabienie władzy wykorzystali możni (wymuszenie szeregu ustępstw), szczególnie manipulowali władcami majordomowie - przejęcie władzy przez Karolingów:
+ Pepin z Heristalu majordom Austrazji w 687 r. podporządkował sobie: Austrazję, Neustrię, Burgundię
+ Karol Młot (od niego nazwa dynastii) - zwyciężył w wojnie z Arabami w 732r. i podzielił państwo m. synów
+ Pepin Krótki po 747r. zjednoczył władzę państwową w swoim ręku; cieszył się poparciem papieża (bo szukał protektora do obrony przed Longobardami i liczył na misję nad Renem) + 751r. - koronacja Pepina na króla Franków (po potwierdzeniu jego praw3 do korony przez możnych) + zaraz po koronacji poproszony przez papieża o interwencję w Italii (by odeprzeć atak Longobardów) - wyprawy 754r. 756r. Longobardowie pokonani + powstanie Państwa Kościelnego (opiekunem stał się Pepin) - rządy Karola Wielkiego (768 - 814)
+ na nie przypada okres świetności państwa Franków
+ rozszerzenie terytorium państwa o tereny Sasów (po Łabę), Longobardów i Bawarię, narzucenie zwierzchnictwa Obodrytom, zetknięcie ze Słowianami i Lucicami (782, 789), 778r. - interwencja zbrojna w Hiszpanii (do rzeki Ebro)

(…)

… zgody)
ADMINISTRACJA LOKALNA
Hrabstwa (okręgi):
- z reguły dzieliły się na 4 centeny (setnie) - na wschodzie lub wikariaty (na zachodzie)
- na czele hrabia (comes) ~jego kompetencje stale rosły (wojskowe, sądownicze, administracyjne, policyjne, skarbowe)
przewodniczył rokom sądowym hrabstwa powoływał pod broń ludność, sprawował dowództwo wojskowe, ściągał podatki bannus colitis - prawo wydawania…

na ludności marchii spoczywał głównie obowiązek obrony granic + pojawienie się wysłanników królewskich (missi dominici):
zadanie: kontrola urzędników i czuwanie nad sądownictwem
kontrolowali m.in. czy nie doszło do bezzasadnego zwolnienia ludności ze służby wojskowej i czy sądy stosują prawo mogli rozstrzygać pewne sprawy w ramach oddzielnych roków sądowych (mogło się ich odbyć 16 w ramach kadencji…
… spraw Kościoła) - duchowieństwo współuczestniczyło w zarządzie państwem
- od poł IX w. - Kościół przeciwny praktyce władców (zw. narzucaniu świeckich ustaw), żądał podległości duchownych tylko sądom kościelnym i żeby podlegały im niektóre sprawy osób świeckich (m.in. małżeńskie) - od IX w. jurysdykcja sądów tych rozszerza się - obejmuje sprawy przeszkód małżeńskich, cudzołóstwa, kazirodztwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz