Państwo Franków i jego rozwój

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo Franków i jego rozwój  - strona 1 Państwo Franków i jego rozwój  - strona 2

Fragment notatki:

PAŃSTWO FRANKÓW I JEGO ROZWÓJ    1. Frankowie  – plemię germańskie, które zamieszkiwało nad dolnym Renem i Skaldą. .   2. Powstanie pa ń stwa Franków.  •  Pod  koniec  V  w.  Chlodwig  z  rodu  Merowingów  zjednoczył  plemiona  frankońskie  i  utworzył  państwo,  przyjął  chrzest  w  496  r.  w  obrządku  łacińskim.  Za  panowania  Chlodwiga  państwo  Franków  obejmowało  prawie  całą  Galię  z  wyjątkiem  wybrze a  Morza Śródziemnego. Frankowie szybko asymiliowali się z rzymską ludnością Galii.   •  Początkowo  państwem  rządziła  dynastia  Merowingów,  w  VIII  wieku  władzę  przejęli  Karolingowie.   •  Państwo Franków było  pa ń stwem patrymonialnym , co oznacza,  e władca traktował je  jako  swoją  prywatną  własność.  Zwyczajowo  dzielił  je  przed  śmiercią  między  swoich  synów  co  przyczyniało  się  do  coraz  większego  rozbicia  wewnętrznego  i  osłabiania  autorytetu władcy.   •  Du e  znaczenie  zyskali  urzędnicy  zwani   majordomami,   którzy  zarządzali  dworem  królewskim.  Ostatni  z  majordomów  przejął  władzę  jako  pierwszy  władca  z  dynastii  Karolingów.  Był  nim   Pepin  Mały .  Władca  ten  na  prośbę  papie a  pokonał  plemię  Longobardów,  a  ze  zdobytych  ziem  utworzył  Państwo  Kościelne,  które  ofiarował  papie owi (754 r.).  •  Najwybitniejszym władcą w państwie Franków był Karol Wielki.  3 .Monarchia Karola Wielkiego (768 – 814).  a) rozwój terytorialny państwa i nawracanie pogan – analiza map      Karol Wielki przez całe  ycie toczył wojny. Pragnął odrodzić cesarstwo uniwersalistyczne       –   połączyć pod swym panowaniem ziemie dawnego cesarstwa rzymskiego w Europie.      Dzięki  tej polityce znacznie rozszerzył  granice  swego  pa ń stwa . Na północy sięgały       Morza Północnego i Atlantyku, na zachodzie opierały   się o rzekę Ebro w Hiszpanii, na      wschodzie  jego państwo sięgało rzeki Łaby, a na   południu  rzeki Dunaj i północnych      Włoch. Dzięki  podbojom udało mu się   przekształcić swoje państwo w mocarstwo, które      dorównywało  potęgą Cesarstwu   Bizantyjskiemu.       b) Karol Wielki przekształcił państwo Franków w cesarstwo. Papie  koronował go na cesarza   w Rzymie  25 grudnia  800 r.  Cesarz sprawował władzę osobiście przy pomocy wiernych  urzędników takich jak kanclerz czy palatyn. Tytuły urzędników przejęły w średniowieczu  wszystkie państwa europejskie.  

(…)

… państwa (późniejsze Niemcy) otrzymał Ludwik Niemiec. Centralny pas ziemi od
Morza Północnego po Alpy oraz północne Włochy wraz z tytułem cesarskim otrzymał
Lotariusz. Skutki traktatu w Verdun: po śmierci Lotariusza jego część została
podzielona. W ten sposób zaczęła się historia państw narodowych Francji i Niemiec.
Nowe państwa przejęły od cesarstwa wszystkie zdobycze: organizację administracji
państwowej, system polityczny, społeczny i gospodarczy zwany systemem feudalnym,
osiągnięcia kulturalne. Władcy Niemiec starali się w X i XI wieku odrodzić ideę
cesarstwa.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz