Historia ustroju - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia ustroju - opracowanie - strona 1 Historia ustroju - opracowanie - strona 2 Historia ustroju - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dzieje upadku Cesarstwa Rzymskiego Dzieje pa ństwa feudalnego (od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego - 476 r.)
Dzieje pa ństwa konstytucjonalnego (burżuazyjnego) - do końca II Wojny Światowej
Ramy rzeczowe: zasady organizacji państwa i instytucji państwowych, zarys historii prawa sądowego (prawo salickie), spisy, kodyfikacje np. Kodeks Szwajcarski z 1907 r., prawa państw totalitarnych
FORMA PA ŃSTWA: Budowa naczelnych organów władzy państwowej
Środki i metody realizowania uprawnień władczych
Wewnętrzna struktura państwa (organizacje terytorialne)
Ad 1 Budowa naczelnych w ładz państwowych: monarchia - władza w ręku jednej osoby, cechą jest dziedziczenie lub elekcja, władza może być absolutna lub ograniczona konstytucyjnie (monarchia konstytucyjna) lub przez parlament (monarchia parlamentarna)
republika - władza należy do narodu, ludu, dzieli się na demokratyczne i autorytarne, władza autorytarna: arystokratyczna lub totalitarna to różne sposoby władzy w republice autorytarnej (reżim polityczny)
Demokracja: bezpośrednia i pośrednia
Ad 2 Środki i metody realizowania uprawnień władczych: Postacie niedemokratyczne: arystokratyczna autorytarna
totalitarna
Postacie demokratyczne: demokracja bezpośrednia
demokracja pośrednia
Ad 3 Wewn ętrzna struktura administracji: państwa jednolite (unitarne)
państwa złożone:
unia personalna unia realna
konfederacja (luźny związek państw suwerennych np. Związek Reński, Związek Niemiecki)
federacja (związek państw o ograniczonej suwerenności np. Związek Północnoniemiecki)
System zarz ądzania: centralizacja
decentralizacja (np. Szwajcaria)
Czas trwania formacji to epoka (dzielona na okresy)
Typ i forma pa ństwa: Epoka niewolnicza (od ok. 4 tyś. p.n.e.) - Egipt, Mezopotamia
starożytny despotyzm, rządy monarchiczne, gdzie monarcha miał władzę nieograniczoną, teokratyczny charakter władzy - cechy boskie władcy, reżim polityczny ma charakter antydemokratyczny
pomazanie króla stało się zwyczajem , który przetrwał do końca średniowiecza, system zarządzania jest zbiurokratyzowany (zdecentralizowany - duża powierzchnia kraju)
Grecka polis przechodzi ła zmiany ustrojów: ustrój monarchiczny
ustrój arystokratyczny (Sparta)
ustrój demokratyczny (Ateny)
monarchie wielkoprzestrzenne
monarchie hellenistyczne
Rzym: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz