Pacta conventa

Pacta Conventa Henryka Walezego

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

PACTA CONVENTA HENRYKA WALEZEGO Z 1573 R. 1. Aby były pewne pakta między Koroną Polską...

Król, władza wykonawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

, iż Maria Augusta będzie Infantką do tronu polskiego (jednak z Sasami nic nie uzgodniono) Utrzymanie Pacta...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Charta Libertatum', pacta conventa, artykuły henrykowskie. W prawie międzynarodowym podstawowa forma...

Sejm grodzieński 1793 - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1498

obradujący w potrójnym składzie Uchwalono nowe Pacta Conventa (które miały obowiązywać wszystkich kolejnych...

Tworzenie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

liberatum, pacta conventa). W prawie międzynarodowym publicznym (prawo traktatowe) tryb negocjacyjny...