Pacta conventa

note /search

Król, władza wykonawcza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

, iż Maria Augusta będzie Infantką do tronu polskiego (jednak z Sasami nic nie uzgodniono) Utrzymanie Pacta...

Tworzenie prawa - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

Charta Libertatum', pacta conventa, artykuły henrykowskie. W prawie międzynarodowym podstawowa forma...

Sejm grodzieński 1793 - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia administracji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1750

obradujący w potrójnym składzie Uchwalono nowe Pacta Conventa (które miały obowiązywać wszystkich kolejnych...

Tworzenie prawa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2478

liberatum, pacta conventa). W prawie międzynarodowym publicznym (prawo traktatowe) tryb negocjacyjny...