Król, władza wykonawcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Król, władza wykonawcza - strona 1 Król, władza wykonawcza - strona 2

Fragment notatki:

Król, władza wykonawcza : Zmieniona pozycja monarchy : Przewodniczący senatu z jednym głosem (a nie jako oddzielna izba) Zostaje ograniczony w kompetencjach Wprowadzenie monarchii dziedzicznej, przy dopuszczeniu elekcji w razie wygaśnięcia linii. Po Poniatowskim tron miał przypaść Fryderykowi Augustowi Wettynowi, a potem jego synowi (którego jednak nie miał, lecz miał córkę - Marię Augustę). Konstytucja ogłosiła, iż Maria Augusta będzie Infantką do tronu polskiego (jednak z Sasami nic nie uzgodniono) Utrzymanie Pacta Conventa Proklamowanie zasady nieodpowiedzialności monarchy Akty publiczne sygnowane imieniem króla Król otrzymał prawo łaski Dysponent sił zbrojnych Patentuje oficerów Mianuje urzędników, ministrów Nominuje biskupów Nominuje senatorów Król w Straży - powołanie instytucji Straży Praw w składzie : Prymas, pięciu ministrów, marszałek sejmu, pełnoletni następca tronu + dwóch sekretarzy bez prawa głosu. Straż Praw :
- decyzje Króla podjęte w Straży były wiążące
- zasada rozdzielności - jeden minister nie mógł zasiadać jednocześnie w Straży i w komisji
- ministrowie mianowani do Straży (i do komisji) na 2 lata, z możliwością przedłużenia o 2
- Specjalna pozycja Prymasa - jednocześnie głowa kościoła i prezes KEN zasiada dożywotnio, ale nie może kontrasygnować decyzji Króla
- Ministrowie w Straży : Pieczęci (dzisiaj sprawiedliwości), Spraw Zagranicznych, Wojny (ci trzej dysponowali aparatem wykonawczym), Skarbu, Prezes KEN
Odpowiedzialność ministrów
Podwójna odpowiedzialność
- przez sejmem (polityczna) na żądanie 2/3 posłów Król musiał odwołać starego ministra i nominować nowego
- przed sądem sejmowym (karna konstytucyjna) po naruszeniu prawa mógł być pociągnięty do odpowiedzialności
Okresowa kontrola ministrów
Konstytucja nie wprowadza rządów gabinetowych. Straż Praw - rada królewska („rząd”)
Ograniczenia władzy wykonawczej : zakaz tworzenia i tłumaczenia prawa, zaciągania długów, nakładania podatków, zmieniania dochodu państwa, wypowiadania wojny / zawierania pokoju, zawierania traktatów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz