Skład i kompetencje straży Praw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład i kompetencje straży Praw - strona 1

Fragment notatki:


26. Skład i kompetencje straży Praw. Najwyższą władzę wykonawczą powierzono w Konstytucji i ustawach szczegółowych Straży Praw. W jej skład weszli: król, prymas, 5 ministrów - jeden z marszałków jako minister policji, sprawujący władzę nad miastami, dwóch kanclerzy - jeden jako minister pieczęci czyli spraw wew., a drugi jako minister spraw zagranicznych, jeden z hetmanów jako minister wojny, jeden z podskarbich jako ministerskarbu. pełnoletni następca tronu bez prawa głosu (dla zapoznania się ze sprawami państwowymi) i marszałek Sejmu bez prawa głosu stanowczego, dla zapewnienia łączności rządu z sejmem. Król powoływał ministrów do Straży spośród z wszystkich ministrów, których było 14. Nominacji dokonywano w czasie sesji sejmu, któremu przysługiwało prawo natychmiastowego odwołania nie odpowiadającego mu ministra przez wotum nieufności. Ministrowie mogli być pociągani do odp w przypadkach:
1)w razie naruszenia przez nich Ustawy Rządowej lub innego prawa - do odp. sądowej nazywanej też konstytucją, przed sądem sejmowym złożonym z posłów i senatorów i stanowiącym emanacje sejmu. 2) z tytułu postawionych im zarzutów polit. - do odp. parlamentarnej - Sejm większością 2/3 głosów obu połączonych izb mógł uchwalić wobec ministra wotum nieufności za kierunek jego działalności nie odpowiadający większością sejmu nawet wtedy gdy była zgodna z prawem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz