Monarchia dziedziczna

Król, władza wykonawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

(a nie jako oddzielna izba) Zostaje ograniczony w kompetencjach Wprowadzenie monarchii dziedzicznej, przy dopuszczeniu...

Cechy monarchii wczesnofeudalnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

był wyrazem umocnienia się monarchii dziedzicznej. Z patrymonialnym charakterem państwa wiązało się prawo...

Wykład - Akt 5 listopada 1916 r

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

wydartych”. Granice miały zostać sprecyzowane później. Państwo polskie miało być konstytucyjną monarchia...

Max Weber- biurokracja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3458

Rodzaje legitymizacji władzy: Tradycyjna - władza opierająca się na zasadach dziedziczenia. W monarchii...

Konserwatyzm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1358

jak monarchia dziedziczna czy arystokracja. Ewolucjoniści "konserwują" dawne wartości nawet w warunkach...

Państwo - jego cechy i podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

państwa muszą realizować coraz więcej różnych funkcji. Podział według głów państwa: Władza monarchii...

Forma rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

monarchie można podzielić na: - monarchię dziedziczną (np. Wielka Brytania, Hiszpania) - monarchię elekcyjną...

Władza królewska w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

przez Napoleona, nawiązywała do k. konsularnej Francji z 1799, ustanowiono ograniczoną monarchię dziedziczną...