Max Weber- biurokracja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Max Weber- biurokracja - strona 1

Fragment notatki:

Władza - możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna).
Źródła władzy
Przymus - odniesienie choćby hipotetyczne do siły stanowy konstytutywną cechę stosunku władzy
Legitymizacja-upoważnienie do działania
Rodzaje legitymizacji władzy:
Tradycyjna - władza opierająca się na zasadach dziedziczenia. W monarchii dziedzicznej władzę po ojcu przejmował najstarszy syn. Ten rodzaj władzy istniał w społeczeństwach tradycyjnych. Nie gwarantuje on bowiem pomyślności narodom, ponieważ władca może nie umieć zarządzać dużą zbiorowością ludzi. W Polsce mieliśmy z nią doczynienia np. u Piastów.
Legalna - zasady sprawowania władzy są formalizowane przez społeczeństwo, które samo wybiera sobie władców. Wybiera ich w powszechnych demokratycznych wyborach.
Charyzmatyczna - wypływa z emocjonalnego stosunku do przywódcy, uznania jego wyjątkowego charakteru i niezwykłych talentów - charyzmy. Inni ludzie dostrzegają, ze ta osoba ma wrodzone cechy przywódcze i dobrowolnie się godzą, by ona nimi rządziła. Do tego typu przywódców należeli m.in. Napoleon Bonaparte, Józef Piłsudski, Adolf Hitler czy Lech Wałęsa.
Weber uważał, że człowiek zawsze działa jako jednostka, ale jego działanie ma charakter zbiorowy - jest nakierowane na innych i zawsze zawiera w sobie element społeczny.
„Teoria biurokracji“:
Max Weber był pierwszym badaczem biurokracji. Z założenia przyjętego przez Maxa Webera biurokracja miała być idealną i bezbłędną formą organizacji. Mianem biurokracji nazwał władzę legalną.
Zasady biurokracji według Webera
Stałość-Wykonywanie czynności urzędowych jest stałą działalnością urzędu. Jednocześnie czynności urzędowe musza być wykonywane przez urzędników jako stałe i podstawowe zajęcie, a nie praca dodatkowa. Sprzyja to rzetelnemu i terminowemu załatwianiu spraw.
Kompetencja- Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności powinien być trwale określony i niezmienny. Osoby mające stosować te narzędzia powinny mieć przyznane uprawnienia w sposób formalny poprzez akty prawne. Ma to zapobiegać nieprawidłowemu stosowaniu metod czy narzędzi lub niewłaściwemu świadczeniu usług.
Hierarchia urzędowa-Dla zapewnienia sprawnego i legalnego działania konieczne jest zachowanie hierarchii, w której urzędnicy niższego stopnia podlegają urzędnikom wyższego stopnia uprawnionym do kontrolowania, wydawania poleceń i regulowania pracy tych pierwszych. Urzędnicy niższego stopnia powinni mieć prawo odwołania od decyzji bezpośrednich przełożonych. Taki sposób organizacji ma służyć eliminowaniu potencjalnych błędów wynikających z nieuwagi lub braku wiedzy czy doświadczenia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz