Wykład - Max Webber

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Max Webber - strona 1

Fragment notatki:

MAX WEBER - stworzył ideał administracji i przypisał jej pewne cechy, które miały prowadzić do tego ideału.
Administracja miała służyć społeczeństwu i być efektywna.
Cechy idealnej administracji według Webbera (model abstrakcyjny):
-stałość- pewna ciągłość organizacyjna funkcji administracyjnych; wykonywanie czynności
urzędniczych jest powtarzającą się działalnością, urzędnik powinien w sposób stały wykonywać swoją pracę → specjalizacja w ten sposób administracja miała działać rzetelnie i terminowo
-podział zadań/kompetencji - podział ten miał być stały i niezmienny i zakres też; kompetencje te
powinny wynikać z przepisu; każdy miał wiedzieć co ma robić i znać granice swoich uprawnień
-hierarchia- zapewnia sprawne i legalne działanie; sprawne - poprzez wydawanie poleceń; kontrole pracy urzędników niższego rzędu; miała służyć eliminacji błędów
-zasada rozdziału pracowników od własności - urzędnicy nie mogą być właścicielami organów administracyjnych, a jedynie ich reprezentantami; organy administarcyjne są własnością publiczną
a co za tym idzie należało przyznać urzednikom odpowiednie, stałe wynagrodzenie
-rozdzielenie spraw służbowych od prywatnych - nie można wykonywac swojego stanowiska
pracy do spraw indywidualnych, ma to także zapewnić obiektywizm; nie można też wykorzystywać zasobów urzędu do celów prywatnych
-konieczność posiadania kwalifikacji → specjalizacja; wiedza, doświadczenie,
poziom wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji; szkolenia
-zasada dokumentowania - praca urzędników powinna być oparta na dokumentowaniu spraw i rozstrzygnięć, które podejmuje urzędnik
-zasada pisemności - umożliwia weryfikację poprawności decyzji; odwołania od decyzji
-zasada bezosobowości - urzednik powinien ściśle stosować się do przepisów, które określają jego
kompetencje i sposób załatwiania sprawy; aby takie same sprawy były załatwione w ten sam sposób
niezależnie od osoby wnioskującej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz