Teoria organizacji i zarządzania

note /search

Szkoła behawioralna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6223

Szkoła behawioralna - zorientowanie na ludzi Szkoła ta powstała pod wpływem niepowodzeń, jakie spotkały dorobek klasyków, a które wyrażały się w braku pożądanej sprawności robotnika i to nawet wtedy, gdy zapewniono mu warunki zgodne z wynikami naukowych badań. Robotnicy mianowicie nie zawsze zac...

Szkoła systemowa w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2009

Szkoła systemowa Znacznie więcej zwolenników zdobyła tzw. szkoła systemowa, określana też jako systemowy kierunek w rozwoju teorii organizacji. U podstaw ideowych założeń tego kierunku znalazła się myśl, (sformułowana zresztą znacznie wcześniej w obszarze nauk przyrodniczych), że rzeczywistość m...

Kierunek techniczno-fizjologiczny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Kierunek techniczno-fizjologiczny. “Naukowa” organizacja pracy Kierunek, o którym mowa, nosi też nazwę tayloryzmu od nazwiska jego twórcy, F. W. Taylora. W toku wieloletnich obserwacji i doświadczeń dotyczących pracy robotników zatrudnionych w ...

Prekursorzy "naukowej" oprganizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Prekursorzy “naukowej” organizacji Z tego, co powiedziano dotąd jednoznacznie wynika, że praktyka organizacyjna znacznie wyprzedziła pierwsze próby budowania teorii w tej dziedzinie. Wspomniano również, iż z powstaniem teorii organizacji mamy do czynienia 1 Interesujące uwagi na temat poziomu wie...

Kierunek administracyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3171

Kierunek administracyjny. Klasyczna teoria organizacji Powstanie tego kierunku wiąże się z osobą francuskiego inżyniera i dyrektora zakładów przemysłowych, H. Fayola. Na podstawie wieloletnich badań sformułował on ogólne zas...

Kierunek sytuacyjny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4333

Kierunek sytuacyjny Interesującą próbę przezwyciężenia słabości systemowego podejścia podjęli reprezentanci kierunku sytuacyjnego . Kierunek ten jest - jak piszą wielokrotnie cytowani już autorzy - “rozwinięciem podejścia systemowego,...

Klasyczne teorie organizowania pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Klasyczne teorie organizowania pracy Wprowadzenie Początki nauki o organizowaniu pracy wiążą się z nazwiskami paru zachodnich autorów, a w szczególności: amerykańskiego doradcy przemysłowego F. W. Taylora (1856-1915) oraz działającego niemal równocześnie z nim, choć w pełni od niego niezależnie, ...

Rozwój teorii organizacji - kierunki współczesne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1379

Późniejszy rozwój teorii organizacji. Kierunki współczesne W nawiązaniu do dorobku omówionych już szkół i zapewne pod niemałym ich wpływem pojawiły się niebawem nowe sposoby myślenia o problemach organizacji i kierownictwa. Ich liczba okazuje się tak duża, że trudno byłoby w tym miejscu wymienić ...

Podstawowe pojęcia i koncepcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Podstawowe pojęcia i koncepcje: Organizacje współczesne - dominująca forma życia zbiorowego, obejmuje niemalże wszystkie aspekty działalności ludzi (przykłady: przedsiębiorstwa, instytucje, rodzina, samorząd, stowarzyszenie, partia, wojsko, klub, kościół, szpital, szkoła,

Struktura liniowa - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2121

Struktura liniowa (kryterium „Dominujący rodzaj więzi organizacyjnych”) Najstarsza i najprostsza struktura organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dominujący charakter mają więzi liniowe Przestrzega się zasadę jednoosobowego kierownictwa Brak specjalizacji stanowisk kierowniczych Małe firmy...