Kierunek administracyjny w zarządzaniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunek administracyjny w zarządzaniu  - strona 1 Kierunek administracyjny w zarządzaniu  - strona 2 Kierunek administracyjny w zarządzaniu  - strona 3

Fragment notatki:

Kierunek administracyjny. Klasyczna teoria organizacji Powstanie tego kierunku wiąże się z osobą francuskiego inżyniera i dyrektora zakładów
przemysłowych, H. Fayola. Na podstawie wieloletnich badań sformułował on
ogólne zasady racjonalnej organizacji pracy, które następnie wyłożył w książce opublikowanej w roku 1916 pt. “Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka administracji w zastosowaniu do państwa”. Do owych zasad H. Fayol zaliczył: podział pracy
wyrażający się w daleko posuniętej specjalizacji czynności oraz wyraźnym rozgraniczeniu
kompetencji, wysoki autorytet i dyscyplinę, podporządkowanie osobistych interesów
pracownika interesom ogółu, sprawiedliwe wynagradzanie personelu i “ludzkie” jego
traktowanie, zapewnienie hierarchii i ładu w instytucji itp., a przede wszystkim jedność
rozkazodawstwa (Fayol 1947, s. 55-56). Był wszakże przeciwnikiem stosowania tych
zasad w sposób sztywny, czy - jak by to można dziś określić - zbiurokratyzowany.
Przeciwnie, twierdził iż jakkolwiek rygorystyczne ich przestrzeganie stanowi niezbędny
warunek pomyślnego funkcjonowania instytucji, muszą być one traktowane elastycznie,
a zwłaszcza stale dostosowywane do realnie istniejących warunków. Okazały się to
stwierdzenia doniosłe, stąd też rychło zyskały sobie dużą popularność i wywarły wpływ
na ukształtowanie się administracyjnego kierunku w rozwoju teorii organizacji (Craig
(red.) 1988, s. 53; Koźmiński, Piotrowski (red.) 1996, s. 580-584).
W działalności przedsiębiorstwa H. Fayol wyróżnił sześć rodzajów funkcji, rozumianych
jako stale powtarzające się, jednorodne czynności. Są to funkcje następujące:
1) techniczne, dotyczące produkcji bądź przetwarzania produktów;
2) handlowe, polegające na kupnie, sprzedaży oraz wymianie tych produktów;
3) finansowe, związane z poszukiwaniem kapitału i zapewnianiem właściwego
nim obrotu;
4) ubezpieczeniowe, odnoszące się do ochrony majątku i ludzi dysponujących
nim;
5) rachunkowe, jak np. sporządzanie inwentarza, ustalanie cen, prowadzenie
ewidencji nakładów i wyników, zestawień statystycznych itp.,
6) administracyjne, polegające na przewidywaniu, organizowaniu, rozkazywaniu,
koordynowaniu oraz kontroli.
Za najważniejsze H. Fayol uznał funkcje administracyjne, im też poświęcił najcenniejsze
elementy swego naukowego dorobku. Pod pojęciem administrowania rozumiał
wpływanie kierownictwa na zachowania personelu oraz gospodarowanie majątkiem
przedsiębiorstwa. Funkcje te traktował w istocie jako funkcje kierownicze. Realizatorów
tych funkcji, twierdził Fayol, trzeba nie tylko umiejętnie dobierać, ale także kształcić.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz