Klasyczna teoria organizacji

Style zarządzania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

” ( klasyczna teoria organizacji) Fayola Na początku stulecia ukształtowały się dwa główne ośrodki rozwoju myśli...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • dr inż. Anna Wojtowicz
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3696

klasyczna a.        naukowa organizacja pracy b.       klasyczna teoria organizacji 2. Szkoła behawioralna 3...

Nurt uniwersalistyczny w zarzadzaniu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Karpacz
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2142

i robotnika. Druga gałąź klasycznego kierownictwa - klasyczna teoria organizacji - wyrosła z potrzeby...

Definicja zarządzania - 5P - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Anita Mutwil
  • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 777

itp. W klasycznej teorii organizacji - zbiór funkcji kierowniczych, spośród których najczęściej...