Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Klasyczna teoria organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Klasyczna teoria organizacji  - strona 1 Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Klasyczna teoria organizacji  - strona 2 Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Klasyczna teoria organizacji  - strona 3

Fragment notatki:

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy biurokracja - organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej; także formalne procesy strukturalne w organizacji.
Klasyczna teoria organizacji - jedna z wczesnych prób określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania.
Do czołowych reprezentantów tego kierunku należy zaliczyć Francuza Henri Fayola (1841-1925) oraz Niemca Maksa WEBERA (1864-1920).
Henri Fayol jako pierwszy usystematyzował zachowania kierownictwa. Twierdził, że dobra praktyka kierownicza tworzy pewne wzory, które można zidentyfikować i analizować.
Max Weber natomiast opracował teorię biurokratycznego zarządzania opartą na założeniu, że każda organizacja zmierza do ustalonych celów, składająca się z tysięcy jednostek, wymaga ściśle kontrolowanej regulacji swojej działalności. W teorii tej podkreślał potrzebę ściśle zdefiniowanej hierarchii, rządzącej się wyraźnie sformułowanymi przepisami i liniami podporządkowania. Za idealną organizację uważał biurokrację, której działania i cele są racjonalnie określone i w której wyraźnie określono podziały pracy oraz władzę. Weber uważał również, że należy szczególnie zwracać uwagę na techniczne kompetencje i że podstawą oceny pracowników powinna być wyłącznie ich efektywność.
Dziś często odbieramy biurokrację bardzo negatywnie, jako organizację, która stawia kwestię bezosobowej sprawności wyżej od potrzeb człowieka. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na znaczenie jakie nadał jej Weber. To właśnie dzięki niej Weber zmierzał do usprawnienia organizacji o dużym znaczeniu dla społeczeństwa przez doprowadzenie do przewidywalności i sprawności ich operacji. Okazała się ona skuteczna w wielu organizacjach jak np. Ford.
Biurokracja stanowi szczególny układ wzajemnych stosunków, który stwarza ogromne możliwości.
Biurokracja nie zawsze oznacza negatywne zachowania urzędników - dla przedstawicieli kierunku zarządzania administracją oznacza to coś wręcz przeciwnego. O ile bowiem zainteresowania naukowej organizacji pracy zmierzają w stronę usprawnienia procesów pracy bezpośrednio w sferze produkcji, o tyle reprezentanci administrative managementu swe zainteresowania odnoszą do usprawnienia i racjonalizacji pracy personelu kierowniczego i urzędniczego firmy.
Biurokracja oznacza wzór działań personelu urzędniczego określony przez kwalifikacje, racjonalność, bezosobowość i efektywność. Aby ten typ sprawności zaistniał, przedsiębiorstwo powinno spełnić między innymi następujące warunki:
musi posiadać wykształconą strukturę hierarchiczną;
pomiędzy stanowiskami musi istnieć określony, ściśle przestrzegany podział kompetencji;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz