Nowoczesne organizacje-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowoczesne organizacje-opracowanie - strona 1 Nowoczesne organizacje-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

12 NOWOCZESNE ORGANIZACJE
ORGANIZACJA- to duży zespół ludzi powiązanych bezosobowymi zależnościami,
stworzony do realizacji określonych celów.
jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od organizacji- szpital, nauka porodu, wodociągi,
rejestracja narodzin i zgonów itp.
MAX WEBER- był autorem pierwszej teorii powstania nowoczesnych organizacji.
Uważał, iż organizacja służy koordynacji ludzkich działań lub ustabilizowaniu przypływu
informacji w czasie i przestrzeni wytworzonych dóbr.
Wg Webera biurokracja obejmuje wszystkie aspekty życia od nauki, przez oświatę i
rządzenie, jest warunkiem istnienia społeczeństwa racjonalnego.
Uważał, że rozwój biurokracji jest konieczny
Stworzył typ idealny biurokracji
Istnieje wyraźna hierarchia władzy
Urzędnicy na każdym poziomie organizacji działają według skodyfikowanych reguł
postępowania.
Urzędnicy pracują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują stałe wynagrodzenie
Praca urzędnika w organizacji jest oddzielona od jego życia poza organizacją.
Żaden człowiek organizacji nie jest właścicielem środków materialnych, zktórych korzysta.
na plan pierwszy wysuwał stosunki formalne
PETER BLAU- badał stosunki nieformalne, które zapewniają pewną elastyczność
biurokracji.
tworzenie się nieformalnych grup koleżeństwa na jednym poziomie zawodowym
ROBERT MERTON- stworzył dysfunkcjonalność biurokracji – kilka elementów, które
mogą utrudniać płynne funkcjonowanie biurokracji.
brak możliwości omijania biurokratycznych zasad, które odrzucają poszukiwanie twórczych
rozwiązań
dbałość o dochowanie procedury może wziąć górę nad dbałością o potrzeby klienta.
TOM BURNS I GEORGE MACPHERSON STALKERdwa typu biurokracji- mechaniczna (hierarchiczny łańcuch przepływu informacji góra dół) i
organiczna (całościowe cele organizacji mają pierwszeństwo nad wąsko zdefiniowanymi
zakresami obowiązków).
MICHAEL FOUCAULT- pokazuje, że architektura organizacji odzwierciedla jej skład
społeczny i system sprawowania władzy. Planowanie czasu pozwala na intensywne
wykorzystanie czasu i przestrzeni.
NADZÓR W ORGANIZACJI:
bezpośrednie nadzorowanie pracy podwładnych przez przełożonych
druga, bardziej subtelna, zbieranie akt, dokumentów i historii przypadków jednostki
CO ZAMIAST BIUROKRACJI? ZMIANA ORGANIZACJI.
Model Japońskiproces decyzyjny przebiega od dołu do góry
mniejsza specjalizacja
bezpieczeństwo w pracy
praca zespołowa
połączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym
-Zmiany sposobów zarządzania.
zarządzanie zasobami ludzkimi- styl oparty na założeniu, że pracownicy firmy decydują o jej
konkurencyjności.
Kultura korporacyjna- kierownictwo tworzy taką kulturę wspólnie z pracownikami, budując
lojalność wobec firmy i dumę z niej.
8
NARODZINY ADHOKRACJI
Henry Mintzberg- uważał, że nie ma jednego modelu biurokracji. Wyróżniał cztery typy
demokracji tradycyjnych. Wyróżnił również piątą strukturę organizacji- adhokrację, która
nie polega na realizacji standardowych zadań wg ustalonych procedur. Jej funkcje
bezustannie się zmieniają.
9
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz