Podstawy zarzadzania i organizacji

note /search

Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1337

Biznes plan Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wstęp Podziękowania Autorzy opracowania pragną wyrazić podziękowania Zarządowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Zarządowi PWiK Sp. z o.o, kierownikom poszczególnych działów oraz wszystkim osobom, z...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2702

ANALIZA „SWOT” Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest metoda łącząca zarówno analizę wnętrza, jak i otoczenia, w którym działa, zwana powszechnie analizą SWOT. Nazwa tej metody pochodzi od pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu a...

Łańcuch wartości Portera.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Łańcuch wartości Portera Łańcuch wartości Portera jest podstawowym narzędziem analizy źródeł przewagi konkurencyjnej firmy, czyli określenia, w jaki sposób osiągane są pozytywne, konkurencyjne różnice. Łańcuch wartości oparty jest na zało...

Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania Analiza strategiczna stanowi podstawę do formułowania strategii, daje odpowiedz na pytanie: w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości i jakie są możliwości dostosowania się do nich. Kolejnym etapem po analizie jest planowanie strategicz...

Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG W nawiązaniu do koncepcji cyklu życia produktu firma konsultingowa Boston Consulting Group opracowała metodę analizy asortymentu produkowanego przez firmę, określaną jako

Budowa struktur organizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Budowa struktur organizacyjnych - rodzaje i właściwości Struktura organizacyjna - jest to układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje. Struktura organizacyjna stanowi opracowane przez menedżerów ramy odniesienia przy podziale i koordynowaniu działań cz...

Cele i zakres analizy otoczenia dalszego przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2191

Cele i zakres analizy otoczenia dalszego przedsiębiorstwa - Makrootoczenie stanowi zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z działania będący następstwem działania w określonych krajach, systemach społecznych, ekonomiczny...

Cele i zakres analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Cele i zakres analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa - otoczenie konkurencyjne firmy wpływające na jej funkcjonowanie i możliwości rozwoju stanowią już działający tacy potencjalni konkurenci firmy oraz jej odbiorcy i do...

Ewolucja teorii zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1505

Ewolucja teorii zarządzania Teoria klasyczna Naukowe zarządzanie Zarządzanie administracyjne Teoria behawioralna Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations) Teorie ilościowe Teoria ilościowa zarządzania Zarządzanie oper...