Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan - strona 1 Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan - strona 2 Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wstęp Podziękowania Autorzy opracowania pragną wyrazić podziękowania Zarządowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Zarządowi PWiK Sp. z o.o, kierownikom poszczególnych działów oraz wszystkim osobom, z którymi mieli okazję współpracować, za okazaną pomoc, dzięki której powstanie niniejszego opracowania stało się możliwe.
Podstawa i cel opracowania Biznes plan Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest ostatnim etapem prac podjętych w lipcu 1999r., których celem jest pomoc Gminie Gorzów Wlkp. w określeniu strategii rozwoju usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków, w tym w szczególności finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Zadania te realizuje monopolista w gminie, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pierwszym etapem prac Doradcy było przygotowanie przeglądu strategicznego Spółki.
Przegląd wykazał, iż:
nie występuje zagrożenie dalszego funkcjonowania Spółki - nie ma sytuacji, w której pewne inwestycje miałyby przesądzić o dalszym istnieniu PWiK Sp. z o.o.
istnieje potrzeba określenia Strategii spółki i dokonania wyboru inwestycji dających gwarancję na utrzymanie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, co przesądza o jakości tej sfery usług w skali całej gminy, w tym w szczególności określenia polityki finansowania działalności i polityki cenowej,
najpilniejszym problemem Spółki był jej charakter - operatora sieci a nie właściciela majątku. Częściowo jako efekt wniosków płynących z przeglądu strategicznego należy traktować rozwiązanie tego problemu, tj. podjecie decyzji o wniesieniu majątku gminy do Spółki od 01 stycznia 2000r. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz