Zdyskontowane przepływy pieniężne

note /search

Wycena przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Gdański
  • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1379

: zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF zdyskontowanych dywidend zdyskontowanych zysków MIESZANE: niemiecka...