Dyskontowe mierniki projektów inwestycyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyskontowe mierniki projektów inwestycyjnych - strona 1 Dyskontowe mierniki projektów inwestycyjnych - strona 2

Fragment notatki:

dyskontowe mierniki projektów inwestycyjnych
Wartość zaktualizowana netto (NPV) – jest to suma zdyskontowanych przepływów
pieniężnych związanych z projektem obliczona na moment początkowy inwestycji. Inaczej:
jest to różnica między zdyskontowanymi wpływami a wydatkami obliczana na moment
początkowy inwestycji. Czym wyższa wartość NPV tym projekt jest efektywniejszy, przy
czym należy akceptować jedynie takie projekty, dla których NPV jest większa od 0.
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – jest to taka wartość stopy dyskontowej, dla której
NPV=0. IRR jest oczekiwaną stopą zwrotu z projektu. Czym wyższa wartość IRR tym projekt
jest zazwyczaj efektywniejszy, przy czym należy akceptować jedynie takie projekty, dla
których IRR jest większa od stopy dyskontowej k.
Wskaźnik rentowności inwestycji (RI) – iloraz zaktualizowanych przychodów i wydatków
gotówkowych związanych z inwestycją. Czym wyższy wskaźnik rentowności inwestycji tym
projekt efektywniejszy, przy czym projekt powinien zostać przyjęty, gdy wartość RI jest
większa od jedności.
Zdyskontowany okres zwrotu – określa ile czasu potrzeba, aby suma wpływów pieniężnych
z inwestycji zrównała się z wydatkami inwestycyjnymi. Jest obliczany na podstawie
zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto. Czym krótszy okres zwrotu, tym wg tego
miernika projekt jest korzystniejszy.
Zależności występujące między NPV, IRR a RI:
a) gdy dla danego projektu NPV jest równe zero, to IRR jest równe stopie dyskontowej k, a
wartość RI jest równa jedności;
b) gdy NPV jest dodatnie to IRRk a RI1;
c) gdy NPV jest ujemne to IRR ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz