Zarządzanie finansami firmy

note /search

Cash flow - metoda bezpośrednia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1659

Cash flow - zestawienie faktycznych wpływów i wydatków (przepływ środków pieniężnych) w przedsiębiorstwie w danym okresie. Dla potrzeb oceny płynności finansowej jednostki, analizując rzeczywiste wpływy i wydatki, możemy przewidzieć, czy w którymś momencie w przyszłości nie nastąpi sytuacja, że ...

Faktoring - omówienie zagadnień - Formy płatności

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 532

INSTRUME POLITYKI KREDYTOWEJ W PRZEDSIEB Formy płatności, terminy płatności, premie, opusty cenowe (za ilość, sezonowe funkcjonalne), rabaty, sektory bazujące na tzw. factoringu. Formy płatności: obrót wekslami, czekami. Czek papier wartościowy, płatany za okazaniem, obrót czekowy zanika. Weks...

Instrumenty polityki kredytu kupieckiego

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1918

INSTRUMENTY POLITYKI KREDYTU KUPIECKIEGO: • Terminy płatności faktur Najkrótszy termin: Przedpłata, Płatność kasowa ( w dniu wystawienia faktury – do 7 dni – termin kasowy) Krótki term. – do 14 dni Średni – 21 Standardowy – 30 Długo – powyżej 30 Formy płatności: przelew, czeki, weksle,

Równowaga finansowa - omówienie zagadnienia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2940

KON, ZKON W krótkim okresie, równowaga finansowa może być rozpatrywana od strony:  kapitałowej – wówczas stan równowagi oznacza, że poziom posiadanego kapitału obrotowego netto jest równy zapotrzebowaniu na ten kapitał,  gotówkowej – gdy wpływy środków pieniężnych pozwalają na pokrycie wszy...

Model Gordona - omówienie zagadnienia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1799

Renta dożywotnia – równe płatności wypłacane w nieskończoność w równych odstępach czasu (w praktyce w nieokreślonym dłuższym okresie). PVP = A * ( 1 / k ) Do czego służy model Gordona? Metoda Gordona czyli model stałego wzrostu dywidendy służy do szacowania kosztu kapitału własnego. Model Gord...

Rynek kapitałowy - omówienie zagadnienia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

Instytucje – finansowe podmioty wspomagające funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynku finansowego. Pełnią przede wszystkim funkcje pośrednika finansowego polegającą na przesyłaniu pieniędzy z miejsc gdzie występują one w nadwyżce (oszczędzający, pożyczkodawcy) do miejsc , gdzie pienią...

Równowaga finansowa - omówienie zagadnienia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 931

SPOSOBY PRZYWRACANIA KRÓTKOTERM RÓWNOWAGI FIN W przedsiębiorstwach można wykorzystać wiele metod, sposobów i technik przywracania krótkoterm równowagi kap. Odnoszą się one do: - ograniczenia ZKON - uzupełnienia poziomu kapitału obrotowego netto, - doboru instrumentów przywracania równowagi prz...

Sekurytyzacja - omówienie zagadnienia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1085

EMISJA PAPIEROW DŁUŻNYCH KROTKOTERMINOWYCH Procedura emisji Emitent- firma potrzebująca gotówki zleca agencji emisji emisje papierow i sprzedanie inwestorom Gwarant emisji gwarantuje zabezpieczenie płynności Gwarantem może być bank(mala emisja),

Struktura kapitału - omówienie zagadnienia

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Czy istnieje optymalna struktura kapitału? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Powodem tego jest jednoczesny wzrost stopy zwrotu i ryzyka związanego z niebezpieczeństwem niewypłacalności poprzez wzrost zadłużenia. Firma korzystając z zadłużenia zwiększa stopę zwrotu dla akcjonariuszy,...

Wskaźniki struktury bilansu - wykład

  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1554

WSKAŹNIKI STRUKTURY BILANSU Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kap własnym Kapitał własny/aktywa trwałe *100% Aktywa stałe = aktywa trwałe+ Należności z tyt. Dostaw i usług pow. 12 m-c Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym Kapitały stałe/aktywa stałe *100%