Wskaźniki struktury bilansu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki struktury bilansu - wykład - strona 1 Wskaźniki struktury bilansu - wykład - strona 2 Wskaźniki struktury bilansu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WSKAŹNIKI STRUKTURY BILANSU
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kap własnym
Kapitał własny/aktywa trwałe *100%
Aktywa stałe = aktywa trwałe+ Należności z tyt. Dostaw i usług pow. 12 m-c
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym
Kapitały stałe/aktywa stałe *100%
Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego +
pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c + ujemna
wartość firmy + rozliczenia międzyokresowe tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c+
zobow.dłtermin.
Aktywa stałe = aktywa trwałe+ Należności z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c
Wskaźnik struktury kapitału I
Kapitał własny/ Kapitał ogółem *100%
Kapitał ogółem = pasywa razem
Wskaźnik struktury bilansu II
Kapitał własny/ Kapitał obcy *100%
Kapitał obcy = pasywa ogółem – kapitał własny
Trwałość struktury finansowania
Kapitały stałe/ aktywa ogółem
Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego +
pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c + ujemna
wartość firmy + rozliczenia międzyokresowe tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c+
zobow.dłtermin.
Wskaźniki cyklu
Wskaźnik cyklu zapasów ogółem
Średni stan zapasów*ilość dni/ sprzedaż [dni]
Wskaźnik cyklu należności
Średni stan należnośći*ilość dni / sprzedaż [dni]
Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych
Średni stan zobowiązań kr term*ilość dni/ sprzedaż [dni]
Wskaźniki rotacji
Wskaźnik rotacji środków obrotowych
Sprzedaż netto w okresie/średni stan aktywów obrotowych [kr]
Wskaźnik rotacji środków trwałych
Sprzedaż netto w okresie/średni stan aktywów trwałych
[kr]
Wskaźnik globalnej rotacji aktywów
Sprzedaż netto w okresie/średni stan aktywów ogółem [kr]
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Wskaźnik płynności bieżącej
Aktywa Bieżące/ Pasywa bieżące [kr]
Aktywa bieżące = aktywa obrotowe- Należności z tyt. Dostaw i usług pow. 12 m-c
Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tyt. dostaw i usług
powyżej 1 roku + rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia bierne krótkoterminowe
Wskaźnik płynności przyśpieszonej
Należności krotko term – nal z tyt dostaw i usług pow 1 roku + inwest krot term/ pasywa
bieżące [kr]
Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tyt. dostaw i usług
powyżej 1 roku + rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia bierne krótkoterminowe
Wskaźnik środków pieniężnych
Inwestycje krótko terminowe / pasywa Bieżące
[kr]
Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tyt. dostaw i usług
powyżej 1 roku + rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia bierne krótkoterminowe
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Kapitał obcy/ aktywa ogółem [kr]
Kapitał obcy = pasywa ogółem – kapitał własny
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
Kapitał obcy/kapitał własny [kr]
Kapitał obcy = pasywa ogółem – kapitał własny
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
Zobowiązania dł term/ kap własny [kr]
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI (rentowności)
Wskaźnik zyskowności sprzedaży brutto
Zysk brutto/ przychody netto ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz