Struktura kapitału - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura kapitału  - omówienie zagadnienia - strona 1 Struktura kapitału  - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Czy istnieje optymalna struktura kapitału?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Powodem tego jest jednoczesny wzrost
stopy zwrotu i ryzyka związanego z niebezpieczeństwem niewypłacalności poprzez wzrost
zadłużenia. Firma korzystając z zadłużenia zwiększa stopę zwrotu dla akcjonariuszy, jak
również zwiększa ryzyko swej działalności (ryzyko, że nie podoła płacić odsetek i zostanie
postawiona w stan upadłości.
Omów aspekt teoretyczny i praktyczny
Teoretycznie – jest to punkt w którym marginalne korzyści podatkowe równe są marginalnym
kosztem przewidywania zagrożeń finansowych.
Praktycznie jest bardzo trudno wyznaczyć punkt optymalnej struktury kapitału.
Rozważając aspekt teoretyczny zakładamy, że nie występują podatki. Należy zauważyć, że w
miarę wzrostu udziału kapitału obcego w finansowaniu działalności, akcjonariusze będą
oczekiwać
wyższej
stopy
zwrotu,
związanej
z
wyższym
ryzykiem
działalności
przedsiębiorstwa. Ta oczekiwana wyższa stopa zwrotu przez akcjonariuszy nie spowoduje
jednak wzrostu wartości przedsiębiorstwa, gdyż przeciwdziała temu wzrost ryzyka. Wartość
przedsiębiorstwa nie zmieni się.
W praktyce występują jednak podatki. Spółka poprzez wzrost udziału kapitału obcego
zwiększa oszczędności podatkowe, które mogą spowodować, że wartość przedsiębiorstwa
zwiększy się, ale będzie wzrastała tylko do momentu, w którym przyrost wartości z tytułu
dodatkowych korzyści podatkowych będzie przewyższał spadek wartości przedsiębiorstwa z
tytułu dodatkowych kosztów trudności finansowych. W pewnym punkcie owe korzyści
zrównają się z kosztami potencjalnych zobowiązań finansowych. Dalszy wzrost długu
powoduje spadek wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
Jakie czynniki należy zbadać wyznaczając w praktyce strukturę kapitału?
1)Przewidywaną stopę zwrotu przyszłych przychodów ze sprzedaży
2)stabilność przyszłych przychodów ze sprzedaży
3)poziom, strukturę i przewidywane zmiany konkurencji w branży
4)Charakterystykę aktywów firmy
5)stosunek właścicieli i kierownictwa firmy do ryzyka
6)stosunek instytucji finansowych do branży i konkretnej firmy.
Dopiero zbudowanie gruntownej wiedzy w powyższym zakresie w powiązaniu z
fundamentalnymi zasadami zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, a w tym polityki
finansowej pozwalają kierownictwu firmy podjąć uzasadnioną i racjonalną decyzję dotyczącą
struktury kapitału.
Co się dzieje, gdy spółka zwiększa udział kapitału obcego?
Przy zwiększeniu udziału kapitału obcego w spółce np. przy zaciągnięciu kredytu, pojawiają
się dodatkowe koszty, którymi są odsetki. Jednocześnie gdy stopa odsetek płaconych jest
niższa od stopy zyskowności majątku, to zwiększa się stopa kapitałów własnych i obcych, a
co za tym idzie przy zwiększeniu ryzyka, zwiększa się też stopa zwrotu dla firmy. Przy
zwiększonym udziale kapitału własnego, powiększony zysk dzielilibyśmy na zwiększoną
ilość osób, z których każdy oczekiwałby wyższej stopy zwrotu.
Przy rozszerzeniu działalności:
Firma powinna poszukiwać struktury kapitału ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz