Rynek kapitałowy - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy  - omówienie zagadnienia - strona 1 Rynek kapitałowy  - omówienie zagadnienia - strona 2 Rynek kapitałowy  - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Instytucje

finansowe
podmioty
wspomagające
funkcjonowanie
poszczególnych
segmentów rynku finansowego. Pełnią przede wszystkim funkcje pośrednika finansowego
polegającą na przesyłaniu pieniędzy z miejsc gdzie występują one w nadwyżce
(oszczędzający, pożyczkodawcy) do miejsc , gdzie pieniądz występuje w niedoborze
(inwestorzy, pożyczkobiorcy) . Oprócz tej podstawowej powinności spełniają one również
bardzo wiele dodatkowych funkcji jak np. profesjonalna analiza wiarygodności potencjalnych
pożyczkobiorców, udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowo – pożyczkowych, zarządzanie
powierzonymi kapitałami, fachowe doradzanie inwestorom finansowym i wiele innych.
Banki komercyjne to najważniejsza instytucja rynku pieniężnego, których główne funkcje na
rynkach finansowych stanowią:
a) dokonywanie rozliczeń płatności między podmiotami gospodarczymi
b) przyjmowanie depozytów od oszczędzających
c) udzielanie kredytów, pożyczek
d) udzielanie poręczeń ,wystawianie poręczeń
e) zarządzanie powierzonymi pieniędzmi
f) doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych
W podobnej roli jak banki – pośrednika finansowego występują instytucje finansowe
„bankowo podobne” . Są to np. spółdzielnie kredytowe i kasy oszczędnościowe.
Rynek
kapitałowy
zespół
instytucji
i
reguł
umożliwiających
pozyskiwanie
długoterminowego kapitału w drodze obrotu (kupna i sprzedaży ) tj. przenoszenia prawa z
emitowanych papierów wartościowych
Cele budowy rynku kapitałowego w Polsce.
Mobilizacja i alokacja kapitału - Biurokratyczny rozdział środków finansowych do
przedsiębiorstw dokonywany w gospodarce centralnie sterowanej doprowadził do
nieoptymalnego wykorzystania, a czasem wręcz do marnotrawstwa kapitału. Inwestorzy
kierując się własnym interesem dokonują wyboru przedsiębiorstw najefektowniejszych i tam
też kierują swój kapitał.
Czym przeds. jest efektywniejsze i lepiej postrzegane przez
inwestorów, tym łatwiej o pozyskanie kapitału a tym samym środków na rozwój. Natomiast z
przeds. Nieefektywnych, nie perspektywicznych kapitał jest wycofywany. Mechanizm
przepływu kapitału powoduje ograniczenie lub wręcz eliminacje marnotrawstwa związanego
z kierowaniem środków na ratowanie nierentownych i źle zarządzanych przeds.
Prywatyzacja gdy system gospodarczy uległ zmianie jednym z podstawowych celów było i
jest sprywatyzowanie państwowych przedsiębiorstw, aby po pierwsze uzyskać dodatkowe
środki z prywatyzacji, po drugie ważniejsze, poprawić efektywność gospodarowania w nich
przez ich sprywatyzowanie.
ożywienie gospodarki – jest to cel bardzo istotny , w warunkach polskich ma on stosunkowo
jeszcze niewielkie znaczenie .Uważa się bowiem , że rynek kapitałowy wywiera realny
wpływ na gospodarkę , gdy jego kapitalizacja w stosunku do PKB wynosi powyżej 50% (w
Polsce ok. 20%)
Struktura rynku kapitałowego
Rynek pierwotny – występuje w momencie sprzedaży instrumentu finansowego pierwszemu
jego posiadaczowi (zakup bezpośrednio od emitenta) Można wyodrębnić tzw. emisje
publiczną i niepubliczną. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz