Faktoring - omówienie zagadnień - Formy płatności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faktoring - omówienie zagadnień - Formy płatności - strona 1 Faktoring - omówienie zagadnień - Formy płatności - strona 2 Faktoring - omówienie zagadnień - Formy płatności - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUME POLITYKI KREDYTOWEJ W PRZEDSIEB
Formy płatności, terminy płatności, premie, opusty cenowe (za ilość, sezonowe
funkcjonalne), rabaty, sektory bazujące na tzw. factoringu.
Formy płatności: obrót wekslami, czekami.
Czek papier wartościowy, płatany za okazaniem, obrót czekowy zanika.
Weksel forma zabezpieczenia obrotu, łatwy sposób zaciągnięcia pieniędzy.
Przelewy w systemie bankowym elektroniczny
Terminy płatności: termin gotówkowy przy odbiorze towaru, termin krotki do 5 dni, długi
powyżej 30 dni, standardowy do 30 dni.
Segmentacja terminów – w zależności od klienta czy pierwszy raz czy stały klient.
Gdy jest duże ryzyko to stosujemy przedpłatę. Max poziom zadłużenia w kred kup to 100 000
zl.
Odsetki karne stosowane gdy kontrahent nie płaci w terminie, jest możliwe gdy mamy do
czynienia z silna pozycja firmy. Wyróżniamy: ustawowe wynikają z ustawy, umowne
realizuje je umowa.
Badanie zdolności kontrahenta, dobywa się przez metody: - Punktowe, - zdyskontowane
FACTORING - Kompleksowe narzędzie wspomagające zarządzanie należnościami.
Kiedyś traktowany jako alternatywa kredytu, dziś coraz częściej jest rozwiązaniem dla firm
oczekujących zapewnienia im finansowania, przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorcy,
monitorowania spływu należności oraz windykacji
Definicja faktoringu:
Rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności
przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z
finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.
Trzy podmioty:
- faktor- czyli bank lub inna instytucja finansowa wykupująca wierzytelność,
- faktorant – czyli zbywca wierzytelności (sprzedawca lub dostawca towarów/usług),
- dłużnik faktoringowy – kontrahent faktoranta, zobowiązany z tytułu umowy do spełnienia
na jego rzecz określonego świadczenia
Firma faktoringowa świadczy co najmniej 2z4 czynn
- finansowanie bezspornych i niewymagalnych należ
- przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy,
- prowadzenie kont rozliczeniowych,
- egzekwowanie należności.
Typowy adresat faktoringu to firma:
- prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością,
- o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne fin
- utrzymująca stałą współpracę z odbiorcami,
- realizująca ekspansywną strate zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie
terminy płat
Koszty faktoringu:
- Prowizja przygotowawcza za zbadanie wiarygodności kredytowej faktoranta i dłużnika
oraz przygotowanie umowy, (0,1%-3%)
Prowizja faktoringowa, (% lub wartościowa kwota zależna od ilości faktur, może być
również ryczałtowa)
- Koszty finansowania (WIBOR +marża)
- Koszty wynikające z przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika.
Korzyści faktoringu:
- poprawę płynności finansowej
- elastyczne finansowanie działalności bieżącej uzależnione od poziomu sprzedaży
- możliwość uzyskania upustów u dostawców
- przy faktoringu eksportowym - zminimalizowanie ryzyka kursowego
- przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców; w eksporcie nawet do 100%
- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz