Faktoring - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faktoring - wykład - strona 1 Faktoring - wykład - strona 2 Faktoring - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Faktoring jest to rodzaj bardzo szeroko pojętego pośrednictwa handlowego. Faktornig polega zatem na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje faktoringowe bieżących, nie przeterminowanych wierzytelności od różnych podmiotów gospodarczych, którym należności te przysługują z tytułu dostarczonych towarów i usług. Powszechne jest bowiem zawieszenie transakcji handlowych w oparciu o kredyt kupiecki, zaś cykle rozliczeniowe między dostawcą i odbiorcą coraz bardziej wydłużają się. Wzmożone jest zatem zapotrzebowanie przedsiębiorstw na środki pieniężne, niezbędne do finansowania bieżącej działalności. Specyfika tych operacji była powodem wydzielenia z banków odrębnych instytucji faktoringowych oraz powstania niezależnych jednostek świadczących tego typu usługi. Jednocześnie można powiedzieć, że coraz więcej banków angażuje się w tego typu działalność. Dynamika przyrostu wartości obrotów większości firm operujących na tym rynku jest ogromna: sięga nawet kilkudziesięciu procent rocznie. Na naszym rynku firmy faktoringowe wypłacają klientowi (wierzycielowi) najczęściej 80% wartości faktur. Od tej kwoty odejmuje się 0,5 - 1,5 procent prowizji faktora. Pozostałą część faktor wypłaca w momencie zapłaty wszystkich należności przez odbiorcę (dłużnika). Na całym świecie firmy faktoringowe rozwijają się bardzo dynamicznie. W krajach zachodniej Europy obrotu na tym rynku sięgają kilku miliardów dolarów rocznie. W Polsce tegoroczna wartość obrotów firm faktoringowych osiągnie prawdopodobnie wartość około 5 miliardów złotych. Ocenia się, że w ciągu 2-3 lat obroty na tym rynku prześcigną - również dynamicznie rozwijający się - leasing. Przyczyn dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce i na świecie jest kilka. Wydaje się jednaj, że najważniejsze są trzy: Rozwój gospodarki i wzrost Produktu Krajowego Brutto sprawia, że zdolności kredytowe firm nie wystarczają na sfinansowanie koniecznych przedsięwzięć. Faktoring jest zaś najlepszym zewnętrznym źródłem finansowania. Nawet w wysoko rozwiniętych krajach odroczone terminy płatności są coraz dłuższe. Istniejące na rynku zatory płatnicze praktycznie uniemożliwiają działalność firmom, które nie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania.
Wiele firm nie spełnia warunków określonych przez banki, mają niewielki majątek trwały lub dopiero zaczynają działalność na rynku. Nie są więc jeszcze wystarczająco wiarygodnymi kredytobiorcami.
Tak jak dla małych przedsiębiorstw pomoc finansową stanowią: kredyt bankowy lub leasing, tak dla przedsiębiorstw średniej wielkości cenną pomoc może stanowić factoring.
Dla kogo jest więc faktoring? Typowy adresat faktoringu to firma: prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz