Instrumenty polityki kredytu kupieckiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki kredytu kupieckiego - strona 1 Instrumenty polityki kredytu kupieckiego - strona 2

Fragment notatki:

INSTRUMENTY POLITYKI KREDYTU KUPIECKIEGO:
• Terminy płatności faktur
Najkrótszy termin: Przedpłata, Płatność kasowa ( w dniu wystawienia faktury – do 7 dni –
termin kasowy)
Krótki term. – do 14 dni
Średni – 21
Standardowy – 30
Długo – powyżej 30
Formy płatności: przelew, czeki, weksle, kompensaty (tylko do 12 tys. Euro)
Karne odsetki
Ustawowe – mogą dot. Zob. wobec instytucji publiczno prawnych z tyt. zob wobec
kontrahentów
Umowne – w podmiotach powiązanych kapitałowo mogą być rażąco wysokie
Limity kredytu kup
Opusty cenowe, funkcje: marketingowa, finansowa (sezonowa – obniżka poza sezonem
konsumpcji oraz funkcjonalna)
Zabezpieczenia
Koszt kredytu kupieckiego
2/3 net 60 – 2% upustu do 3 dni wystawienia faktury z 60 dni
K = (D/1-D)*(365/nk)
D- dyskonto, nk – ilość dni kred
ref – opoc efektywne ref = ((1+ rn/n)^n) - 1
Koszt efektywny K = (((1 + D/(1-D))^(365/nk))- 1
Dyskonto zerowe : D = 1/ (1+(365/(nk+K)))
CYKLE
Cykl zapasow=( poziom zapasow/przychody ze sprzedazy) *ilość dni sprzedazy w okresie
Cykl należności=(poziom należności/przychdy ze sprzedazy)*ilość dni sprzedazy w okresie
Cykl zobowią=(poziom zobowiązań/przychody ze sprzedazy)*ilość dni sprzedazy w okresie
Cykl operacyjny= cykl zapasow+cykl należności
Cykl konwercji gotowki(w pzrblizeniu ZKOn)= cykl operacyjny- cykl zobowiązań
Kon= AB-PB
ZKOn=Kon+kredyt- zw krotkotermin+zobowiązania przeterminowane
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz