Łańcuch wartości Portera.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łańcuch wartości Portera. - strona 1 Łańcuch wartości Portera. - strona 2

Fragment notatki:

Łańcuch wartości Portera Łańcuch wartości Portera jest podstawowym narzędziem analizy źródeł przewagi konkurencyjnej firmy, czyli określenia, w jaki sposób osiągane są pozytywne, konkurencyjne różnice. Łańcuch wartości oparty jest na założeniu, że zdolność strategiczna organizacji jest w ostatecznym rachunku oceniana przez konsumentów.
Wartość jest definiowana prze Portera jako suma przychodów firmy, która jest funkcją ceny oferowanego produktu i ilości sprzedanych towarów. Analiza sytuacji konkurencyjnej, pozycji firmy względem jej konkurentów, opiera się właśnie na wartości, a nie kosztach. Pozycja ta jest dla firmy korzystna, jeżeli generowana przez nią wartość przewyższa koszty, które musi ponosić oferując produkt. Budowa strategii opartej na łańcuchu wartości jest przede wszystkim spojrzeniem na funkcjonowanie firmy przez pryzmat różnych rodzajów aktywności (działalności). Wg. Portera, źródłem przewagi konkurencyjnej jest sprawność różnych rodzajów działań, jakie podejmuje firma dostarczając swój produkt na rynek. Każdy rodzaj działalności ma swój wkład w pozycję firmy na rynku . Przez łańcuch wartości rozumie się strumienie różnych dziaalń podejmowanych przez organizację.
Wartość produktu zależy od wielu powiązanych czynności, które są kontrolowane przez firmę oraz znajdują się poza nią. W ramach firmy realizowane są takie czynności jak: projektowanie, wytwarzanie, marketing i sprzedaż oraz serwis. Każda z tych działalności uczestniczy w tworzeniu wartości produktu i stanowi łańcuch wartości firmy. Wartość produktu jest tworzona przez wszystkie fazy - począwszy od pozyskania surowców i materiałów, aż do jego sprzedaży. Każda faza ma swój wkład w tworzenie wartości produktu i fazy te są ze sobą powiązane tworząc łańcuch. Działalności tworzące łańcuch wartości firmy podzielone zostały na dwie grupy:
Działalności podstawowe - obejmuje fizyczne wytworzenie, sprzedaż, dostarczenie oraz obsługa produktu na rynku . Dzieli się ona na:
logistykę działań wewnętrznych: magazynowanie, sortowanie, inwentaryzację, transport, różnego rodzaju obsługę związaną z zaopatrzeniem
wytwarzanie obejmujące wszystkie operacje na wyrobie, aż do otrzymania gotowego produktu
logistykę działań zewnętrznych czyli transport, magazynowanie i dostarczenie gotowego produktu do nabywcy
marketing i sprzedaż - system działań podejmowanych na drodze od producenta do konsumenta, na który składają się promocja i reklama, badania rynkowe, określenie ceny towarów, wybór kanałów dystrybucji, sprzedaż
usługi czyli to wszystko, co wiąże się z obsługa gotowego produktu, jego zainstalowaniem, instruowaniem użytkownika oraz naprawami.
Działalność wspomagająca (pomocnicza) to czynności potrzebne przy realizacji działalności podstawowej:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz