Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania - strona 1 Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania - strona 2 Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania - strona 3

Fragment notatki:

Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania Analiza strategiczna stanowi podstawę do formułowania strategii, daje odpowiedz na pytanie: w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości i jakie są możliwości dostosowania się do nich. Kolejnym etapem po analizie jest planowanie strategiczne a następnie realizacja strategii. Pełna analiza strategiczna składa się z trzech etapów: analiza makrootoczenia - sytuacja demograficzna, zasoby naturalne, warunki polityczne, strukturalne
analiza otoczenia konkurencyjnego - dostawcy, klienci, banki, konkurenci
analiza przedsiębiorstwa - wymaga łączenia analiz finansowych, marketingowych i technicznych
Na podstawie zestawienia powyższych analiz określa się pozycje strategiczną firmy.
Istnieje wiele metod przeprowadzania analizy strategicznej:
analiza SWOT
macierz BGC analiza łańcucha wartości
macierz General Elektric
macierz opłacalności biznesu cykl życia produktu W analizie strategicznej należy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania:
Czym jest organizacja dziś?
Czym powinna być w przyszłości, jaka jest jej wizja funkcjonowania Jaka powinna być droga dojścia do pożądanego celu Analiza strategiczna organizacji i jej otoczenia bardzo często uważana jest za pierwszy etap planowania strategicznego, bada organizacje na podstawie dwóch niezależnych źródeł finansowania - bada samą organizację oraz jej otoczenie, ma charakter interdyscyplinarny - stosuje metody ilościowe i jakościowe a także dorobek ekonomii, psychologii, statystyki i marketingu. Macierz General Electric Macierz stworzona przez GE oraz firmę konsultacyjną Mc Kinsey and Company opiera się na założeniu, że dwa czynniki muszą być w sposób systemowy rozpatrywane przy decyzjach strategicznych. Pierwszy z nich to atrakcyjność otoczenia (branży), w jakiej działa tzw. strategic business unit (SUB), czy autonomiczna jednostka gospodarcza o dobrze zdefiniowanych wyrobach i odbiorcach , dla której można ustalić jasne cele działalności. Drugi czynnik to siła samej SBU, a więc jej zdolność do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi w danej branży. Analizując te dwa elementy jednocześnie można dokonać perspektywicznej diagnozy sytuacji i podjąć decyzje rozwojowe. Macierz GE była pierwszą metodą analizy, która łączyła ze sobą ściśle analizę otoczenia (potencjalnych szans, zagrożeń, trendów) oraz sił i słabości firmy w ramach danej branży. Jest więc niejako oczywiste, że umożliwia ona pośrednio ocenę konkurentów, jako że silne i słabe strony firmy są zawsze pochodną jej porównania z liderami branży.

(…)

… działalności firmy (może to być linia produkcyjna, część firmy lub po prostu cała firma np. spółka w której mamy udziały) ROE (return on equity) - stopa zwrotu z tytułu zainwestowanego kapitału, jest to relacja zysku do kapitału włożonego przez nas w daną działalność gospodarczą
Ke (cost of equity) - to koszt kapitału i wyraża pożądaną przez nas stopę zwrotu z tytułu zainwestowanego kapitału. Obliczanie Ke…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz