zarządzanie strategiczne 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5754
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie strategiczne 1 - strona 1 zarządzanie strategiczne 1 - strona 2 zarządzanie strategiczne 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład z zarządzania strategicznego. Opracowanie najważniejszych pojęć. 10 stron notatek z przedmiotu zarządzanie strategiczne. Wśród omówionych zagadnień można znaleźć: strategia, proces budowy strategii firmy, etapy w procesie budowy firmy, zarządzanie strategiczne, zasady zarządzania strategicznego, modele, kierowanie, metoda SWOT, szanse, zagrożenia, analiza wewnętrzna, pozycja Firmy na rynku, metody scenariuszowe, etapy scenariuszy, cele krótkoterminowe, mocne strony, grupy strategiczne. W treści notatki ponadto: preferencje zarządu, zobowiązania względem społeczeństwa, strategia konkurencji, koncepcja łańcucha wartości, specyfikacja, globalizacja, macierz BCG, gwiazdy, znaki zapytania, dojne krowy, psy, globalna strategia ekspansji, badanie wnętrza organizacji, cykl życia produktu, dywersyfikacja powiązana lub niepowiązana, produkcja masowa, etapy rozwoju przedsiębiorstwa wg Chandlera, dywersyfikacja konglomeratowa, dywersyfikacja koncentryczna, zarządzanie strategiczne, wykład z zarządzania, notatki z zarządzania strategicznego.

STARATEGIA wg Chandlera jest to proces długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunku działania i alokacji zasobów koniecznych dla zrealizowania tych celów.
Proces budowy strategii firmy:
Dokładna analiza wnętrza przedsiębiorstwa
Wyznaczenie i ustalenie celów, które chcemy realizować.
Rozpoznanie konkurencji, kto jest naszym potencjalnym konkurentem
Co musimy zrobić aby przejść z pozycji, którą zajmujemy do pozycji pożądanej
Etapy w procesie budowy firmy:
Analiza własnego potencjału firmy
Analiza otoczenia konkurencyjnego
Kryteria oceny sformułowanej strategii:
wewnętrznie spójna zgodna z otoczeniem
odpowiednia w stosunku do posiadanych zasobów
odpowiedni poziom ryzyka
odpowiedni horyzont czasowy
wykonalność, realność
Na strategię przedsiębiorstwa składają się 4 elementy:
Domena działania
Strategiczna przewaga
Cele do osiągnięcia
Funkcjonalne programy działania
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE to kierowanie rozwojem organizacji w długim okresie, które jest nastawione na maksymalne wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń istniejących w jej otoczeniu.
Elementy zarządzania strategicznego:
misja przedsiębiorstwa
wizja przedsiębiorstwa
cele i zadania
strategia działania
Zasady zarządzania strategicznego:
Posiadanie dobrze zorganizowanego systemu informacji
Precyzyjne określenie przyszłej pozycji.
Określanie wewnętrznych warunków realizacji strategii
Wybór najkorzystniejszego wariantu strategii
Opracowanie planu strategicznego
Uzyskanie poparcia dla wprowadzonej strategii
Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli w realizacji strategii przez kierownictwo
Modele zarządzania strategicznego:
Analiza pozycji wyjściowej
Sformułowanie możliwych alternatywnych strategii.
Opracowanie planu strategicznego
Kształtowanie organizacji z uwzględnieniem korzystnych struktur
Realizacja strategii.
KIEROWANIE polega na powodowaniu wykonania wyznaczonych zadań przez osoby podległe kierującemu. Kierujemy tylko i wyłącznie ludźmi, a zarządzamy zasobami ludzkimi, materialnymi wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa (finanse, rzeczowe, informacyjne).
METODA SWOT to analiza atutów i słabości przedsiębiorstwa w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Analiza swot obejmuje analizę zewnętrzną: okazje i zagrożenia oraz wewnętrzną: silne i słabe strony.
Szanse - to tendencje i zjawiska w otoczeniu przedsiębiorstwa, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem rozwojowym i osłabić istniejące trudności.


(…)

… + amortyzacja/raty kapitałowe + odsetki (1,3-2,5)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = kapitał obcy / kapitał całkowity (0,57-0,67) (Polska 0,88
Cele krótkoterminowe:
przeprowadzenie przeglądu krajowego zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
reorganizacja Pionu Dyrektora Generalnego i Pionu Ekonomicznego podwyższenie średniej ceny wyrobów eksportowych utworzenie spółek pracowniczych w wydziałach przygotowawczych…
…. Analizę sektora działalności można przeprowadzić przy użyciu 5 czynników.
„Pięć sił Portera”
Mapa grup strategicznych - jest nowoczesną metodą analizy wewnętrznej struktury konkurencji i wiąże się z koncepcją grup strategicznych w przemyśle. Istota koncepcji grup strategicznych sprowadza się do zmiany pojęcia konkurencji wewnętrznej sektora w ujęciu tradycyjnym konkurencja toczy się o warunki i rozmiary…
… pod uwagę przy łączeniu ich w grupy strategiczne to: jakość wyrobu, ceny produktu, koszty produkcji, rodzaj klientów, wykorzystywane technologie, specjalizacja asortymentowa.
Postępowanie przy konstruowaniu mapy grup strategicznych składa się z:
Identyfikacja kryteriów
Sporządzania różnych wariantów grup strategicznych
wyznaczanie miejsca każdej firmie w przestrzeni strategicznej
narysowania koła wokół…
… - w skali światowej wykorzystujemy unikatową markę, cechę, image produktu
posunięcia konkurencyjne - przedsiębiorstwo globalne potrafi rozszyfrować strategię konkurenta
Modele ekspansji globalnej, eksport, franchising, licencjonowanie, alians strategiczny, joint venture, samodzielne jednostki gospodarcze.
Strategie ekspansji:
strategia globalna - ludzie nie różnią się co do gustów i preferencji, produkcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz