Budowa struktur organizacyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa struktur organizacyjnych - strona 1 Budowa struktur organizacyjnych - strona 2

Fragment notatki:

Budowa struktur organizacyjnych - rodzaje i właściwości Struktura organizacyjna - jest to układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje. Struktura organizacyjna stanowi opracowane przez menedżerów ramy odniesienia przy podziale i koordynowaniu działań członków organizacji. Strategie i warunki otoczenia różnych organizacji są różne. Przy tworzeniu nowej organizacji, przy poprawianiu istniejącej albo przy wprowadzaniu zmian do występującego w niej układu stosunków menedżerowie, podejmując decyzje, wykonują cztery podstawowe kroki : Dzielą całą pracę na zadania, które mogą być logiczne i dogodnie .wykorzystane przez poszczególne osoby i grupy. Nosi to nazwę podziału pracy. Łączą zadania w sposób logiczny i sprawny. Grupowanie pracowników i zadań zazwyczaj określa się jako departamentalizację. Określają kto podlega komu w organizacji. Takie ustalenie zależności prowadzi do utworzenia hierarchii organizacyjnej. Wprowadzają mechanizmy integrowania działalności poszczególnych działów w zwartą całość i sprawdzaj ą skuteczność tej integracji. Proces ten nosi nazwę koordynowania. Projektowanie organizacji - jest to proces podejmowania decyzji, w którym menedżerowie wybierają strukturę organizacyjną odpowiednią do strategii danej organizacji i otoczenia. Rozwój projektowania organizacji: Klasyczny sposób projektowania organizacji. ( Max Weber, Frederick Taylor i Henri Fayol ) uważali, że najskuteczniejsze i najsprawniejsze organizacje mają strukturę hierarchiczną, w której członkowie organizacji kierują się poczuciem obowiązku wobec organizacji oraz zbiorem reguł i przepisów. Podejście zadaniowo - technologiczne. Klasyczne badania, przeprowadzone w latach sześćdziesiątych przez Joan Woodward i jej kolegów wykazały, że technologia zadań danej organizacji wywiera wpływ zarówno na jej strukturę , jaki na jej powodzenie. Zespół Woodward podzielił ok. 100 brytyjskich firm przemysłowych na trzy grupy według ich technologii zadaniowych: (l) jednostkowej i małoseryjnej, (2) wieloseryjnej i masowej, (3) procesów ciągłych. Podejście środowiskowe - twórcy Tom Bums i G.M.Stalker. Rozróżniali dwa systemy organizacyjno- mechanistyczny i organiczny. W systemie mechanicznym działania organizacji są podzielone na odrębne, wyspecjalizowane zadania. Kierownicy wyższych szczebli określają cele działalności każdego pracownika i każdej jednostki, zgodnie z klasycznymi, biurokratycznymi liniami podporządkowania. W systemie organicznym poszczególni pracownicy pracują raczej w grupie niż samodzielnie. Członkowie komunikują się ze sobą na wszystkich szczeblach organizacji, aby uzyskać informacje i rady. Mniejszy nacisk kładzie się na otrzymywanie poleceń czy na ich wydawanie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz