Podstawy zarzadzania i organizacji - strona 2

note /search

Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji Gospodarowanie zasobami ludzkimi (GZL) jest funkcją kierowniczą polegającą na rekrutacji, doborze, szkoleniu i doskonaleniu członków organizacji przez menedżerów. GZL jest procesem ciągłym, zmierzającym do zapewnienia organizacji właściwy...

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest posiadanie określonych informacji, które stanowią jej zasoby. Nie istnieje jedna uznana definicja informacji. System zarządzania w organizacji można określić jako zbiór działań, które obejmuj...

Klasycy organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

Klasycy organizacji i zarządzania. Wkład do teorii i praktyki Szkoła naukowej organizacji pracy - kierunek stworzony przez F. W. Taylor'a, H. L. Gnatt'a, F. i L. Gilberth'ów. Kierunek zmierzający do naukowego ustalenia najlepszej metody wykonywania dowolnego zadania oraz doboru, szkolenia i motywow...

Kontrola w organizacji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Kontrola w organizacji Kontrola, obok planowania, organizowania i kierowania, jest jedną z czterech głównych funkcji zarządzania. Ma na celu stwierdzenie, czy bieżące działania i wyniki organizacji są zgodne z planami i celami organizacji. W przypadku wykrycia odchyleń kontrola ma doprowadzić do ic...

Kontrolowanie - typy i działalność efektów.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Kontrolowanie (typy kontroli - wstępna działalność efektów) EWOLUCJA ZARZĄDZANIA Szkoła klasyczna, podział i ocena - Była pierwszą szkoła zarządzania, istniała w dwóch odmianach: "Naukowa organizacja pracy" - Fryderyka Taylora i "szkoła administracyjna" H.Fayola. W szkole klasyc...

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy Kultura organizacji jest kulturą wspólnot pracy, tworzy ją zbiór dominujących wartości, ogół poglądów, postaw, wzorców, norm postępowania i standardów występujących w organizacji. Kultura organizacji jest wytworem ludzkim, produkt...

Menadżer i jego rola

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595

Menadżer i jego rola Menedżer to kierownik o odpowiednich kwalifikacjach, wyspecjalizowany w zarządzaniu wielkim przedsiębiorstwem, instytucją lub grupą czynności wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest on formalnie zatrudniony na zasadzie umowy o pracę ( kontrakt) bez względu na fakt posiadania czy nie po...

Metody analizy portfolio

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Metody analizy portfolio (macierze BCG, Mc KINSEY, ADL), istota i cele wykorzystania w analizie strategicznej. Metody portfelowe- należą do grupy metod ilościowych. Dają możliwość precyzyjnen oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstw...

Motywacja - potrzeby czlowieka wg Masłowa.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Motywacja (potrzeby człowieka wg Masłowa) MOTYWACJĘ uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. Celem motywacji jest uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby. MOTYW - wewnętrzne przekonanie. Istota motywacji polega na doborze określonych bodźców do odpowiednich potrzeb. Dwanaście zasad w...

Planowanie, analiza otoczenia i firmy.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Planowanie, analiza otoczenia, analiza firmy - SWOT Analiza SWOT Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych s...