Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy - strona 1 Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy - strona 2

Fragment notatki:

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy Kultura organizacji jest kulturą wspólnot pracy, tworzy ją zbiór dominujących wartości, ogół poglądów, postaw, wzorców, norm postępowania i standardów występujących w organizacji.
Kultura organizacji jest wytworem ludzkim, produktem społecznego myślenia i działania poszczególnych pracowników organizacji, jest ponadindywidualna, jest zjawiskiem społecznym trwającym dłużej niż działanie i życie jednostki, steruje zachowaniem pracowników, dostarcza wzorców zachowań i rozwiązywania problemów, prowadzi do wewnętrznej zawartości i integracji społeczności organizacji, wyróżnia ją wobec otoczenia, daje się kształtować
Kształtowanie kultury organizacyjnej jest procesem długotrwałym, tworzy się raczej samoistnie przez stosunki zachodzące między ludźmi, menedżerowie nie mogą zbudować nowej kultury organizacji, tak jak wprowadzają np. nową technologię Kultura organizacyjna to zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji. Na kulturę składa się styl, charakter i specyfika funkcjonowania organizacji. Kultura organizacji jest definiowana jako "osobowość organizacji". Przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek oraz grup społecznych, w ich sądach i postawach, w sposobie rozwiązywania problemów. Jest wszechobecna i jest nieodłącznym elementem stosunków międzyludzkich. Kultura organizacyjna wyznacza pracownikom ich codzienne zachowania i decyzje prowadzące do osiągnięcia celów organizacji. W istocie to kultura rodzi i definiuje te cele. Kultura organizacji musi być dostosowana do innych rodzajów działalności organizacyjnej: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Między tymi elementami musi być zgodność. Egdar Schein wyróżnia 3 poziomy kultury organizacji:
artefakty - widoczne i uświadamiane, sztuczne twory danej kultury, czyli wyroby, usługi, a nawet wzory zachowań członków organizacji, struktury i procesy administracyjne normy i wartości - częściowo widoczne i uświadamiane, trudniej je zaobserwować - strategie, cele, filozofie.
Założenia - całkowicie niewidoczne i nieuświadamiane, przekonania, myśli i uczucia stanowiące źródło działania
Funkcje kultury organizacyjnej:
zewnętrzne umożliwia zrozumienie misji i strategii organizacji umożliwia integrację uczestników na podstawie wspólnych celów oferuje uczestnikom jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów
umożliwia ulepszanie środków, dzięki kulturze uczestnicy wspólnie mogą wypracować kierunki i sposoby doskonalenia organizacji umożliwia osiągnięcie consensusu czyli zgody uczestników
wewnętrzne oferuje wspólny język
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz