Klasycy organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasycy organizacji i zarządzania - strona 1 Klasycy organizacji i zarządzania - strona 2 Klasycy organizacji i zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Klasycy organizacji i zarządzania. Wkład do teorii i praktyki Szkoła naukowej organizacji pracy - kierunek stworzony przez F. W. Taylor'a, H. L. Gnatt'a, F. i L. Gilberth'ów. Kierunek zmierzający do naukowego ustalenia najlepszej metody wykonywania dowolnego zadania oraz doboru, szkolenia i motywowania robotników.
Frederick W. Taylor; oparł on swoją filozofię na czterech zasadach: Opracowania prawdziwej nauki zarządzania, aby można było ustalić najlepszą metodę wykonania każdego zadania;
Naukowego doboru pracowników, aby można było każdemu z nich przydzielić pracę, do której najbardziej się nadaje;
Naukowego wyszkolenia i doskonalenia robotnika;
Bezpośredniej, przyjaznej współpracy między kierownictwem i robotnikami.
Wprowadzenie tych zasad wg Taylor'a zależne było od rewolucji w umysłach kierowników i robotników. Zamiast kłócić się o podział zysków, obie strony powinny dążyć do zwiększania produkcji. Taylor uważał, że zwiększenie wydajności pracy leży we wspólnym interesie kierownictwa i robotników. System Taylor'a był oparty na badaniu czasu pracy przy liniach produkcyjnych. Analizował ruchy wykonywane przez robotników przy różnych zadaniach i mierzył ich czas wykonania. Jako podstawę przyjął pomiary czasu i rozkładał każde zadanie na elementy składowe oraz opracował najszybsze i najlepsze sposoby ich wykonywania. Na tej podstawie ustalał ile robotnicy powinni wykonać przy danych materiałach i narzędziach. Zachęcał też pracodawców do płacenia wydajniejszym pracownikom wyższej stawki niż pozostałym, przy zastosowaniu „naukowo uzasadnionej” stawki korzystnej dla firmy i pracownika. Taylor nawał to systemem różnicowych stawek akordowych. Henry L. Gantt; odrzucał system stawek akordowych jako stwarzający zbyt słabe zachęty. Gnatt wpadł na inny pomysł, a mianowicie każdy robotnik, który wykonał dzienną normę, otrzymywała premię w wysokości 50 centów. Następnie wprowadził on kolejną zachętę. Brygadzista otrzymywał premię za każdego robotnika, który wykonał dzienną normę, a ponadto dodatkową premię, jeżeli wykonali ją wszyscy. Wg Gnatt'a miało to zachęcić brygadzistów do szkolenia robotników, jak mają wydajniej pracować Wyniki każdego pracownika podawano do publicznej wiadomości w postaci indywidualnych wykresów słupkowych. Ponadto Gnatt opracował system graficznego przedstawiania programów produkcji. Wykresy Gnatt'a są nadal w użyciu. Frank i Lilian Gilberth; zajmowali się oni badaniami nad zmęczeniem oraz ruchami robotników. Skupili uwagę na sposobach poprawy ich bytu. Według nich ostatecznym celem naukowej organizacji jest pomoc robotnikom w osiągnięciu pełni ich możliwości jako istot ludzkich. Wg nich istnieje ścisły związek między ruchami i zmęczeniem - wyeliminowanie każdego zbędnego ruchu jednocześnie zmniejsza zmęczenie. Wskazywali, że badanie ruchów podniesie morale robotników ze względu nie tylko na jego korzyści natury fizjologicznej, ale również na to, że świadczy ono o trosce kierownictwa o robotników.

(…)

… przystąpi się do zaspokajania potrzeb wyższych. McGregor; wyróżnił dwa podstawowe założenia dotyczące ludzi i ich podejścia do pracy. Te dwa założenia, które określił jako teorię X i teorię Y. Kierownicy stosujący teorię X zakładają, iż ludzi trzeba wciąż nakłaniać do ponoszenia wysiłków w pracy. Natomiast kierownicy stosujący teorię Y przyjmują, że ludzie lubią pracować i chętnie podchodzą do pracy jako do sposobu rozwijania swoich twórczych uzdolnień. Twierdził, że kierowanie według teorii Y zostało przytłumione przez wszechobecność teorii X w organizacjach w latach pięćdziesiątych.
Szkoła ilościowa; wykorzystuje metody matematyczne do budowania modeli, analizy i rozwiązywania problemów zarządzania. Prekursorem był Robert McNamara.
Zapoczątkowana na początku II wojny światowej, gdzie wobec konieczności…
… robotników ze względu nie tylko na jego korzyści natury fizjologicznej, ale również na to, że świadczy ono o trosce kierownictwa o robotników. Szkoła klasycznej teorii organizacji; powstała w wyniku poszukiwania zasad zarządzania złożonymi organizacjami, jak np. fabryki. Henri Fayol; uważa się go za głównego założyciela szkoły klasycznej. Uważał, że dobra praktyka kierownicza tworzy pewne wzory…
… organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień nią rządzących. Według Fayol'a dyscyplina wynika z dobrego przywództwa na wszystkich szczeblach organizacji, ze sprawiedliwych umów oraz rozsądnie stosowanych kar za wykroczenia. Jedność rozkazodawstwa; każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia od jednej tylko osoby. Zdaniem Fayol'a podporządkowanie pracownika więcej niż jednemu bezpośredniemu…
…, że ludzie mogą pracować przez dłuższy czas tylko w warunkach stabilnych i wzajemnie korzystnych. Ludzie łączą się w grupy nieformalne, aby osiągnąć swoje własne cele w obrębie organizacji formalnej. Aby przetrwać firma musi skutecznie posługiwać się tymi grupami nieformalnymi, nawet gdy ich cele zmierzają w kierunku odmiennym niż cele kierownictwa. Dostrzeżenie znaczenia i wszechobecności stanowiło ważny…
… doświadczalne, poddawane zamierzonym zmianom warunków oświetlenia, oraz grupy kontrolne, dla których przez cały czas utrzymywano oświetlenie na nie zmienionym poziomie. Wyniki doświadczenia nie były tutaj jednoznaczne. Gdy poprawiono oświetlenie dla grup doświadczalnych, ich wydajność wzrastała zgodnie z oczekiwaniami, chociaż w zmiennym stopniu. Tendencja do wzrostu wydajności utrzymywała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz