Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - pytania i odpowiedzi - strona 1 Zarządzanie - pytania i odpowiedzi - strona 2 Zarządzanie - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

4. Scharakteryzuj dorobek naukowy Taylor'a i Fayol'a. F.W. Taylor - amerykański inżynier - TWÓRCA NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY
- zastosował znane w technice metody analizy i projektowania do rozwiązywania problemów organizacyjnych w pracy produkcyjnej
- badania nad ustaleniem dla każdej pracy najkrótszego czasu, w którym może ja wykonać najlepszy robotnik
- podział pracy, specjalizacja pracy kierowniczej, oddzielenie przygotowania pracy od jej wykonania
- stworzył „funkcjonalny system zarządzania” ( Polegał on na tym że każdy pracownik, począwszy od kierownika, a skończywszy na najniższym stanowisku kierowniczym, ma możliwie najniższą ilość czynności do wykonania - duże zadania dzienne
- znormalizował warunki pracy
- metody nagrody i kary H. Fayol - francuski inżynier
- jako pierwszy sklasyfikował czynności występujące w przedsiębiorstwie przemysłowym. Jego zadaniem są czynności:
a) techniczne ( produkcja)
b) handlowe (kupno, sprzedaż)
c) finansowe ( poszukiwanie kapitału i obrót nim)
d) ubezpieczeniowe ( ochrona majątku)
e) rachunkowościowe (bilanse, statystyka) f) administracyjne
- zależność umiejętności kierowniczych ( umiejętności administracyjne kierownika powinny zależeć od jego szczebla i wielkości organizacji)
- „ Kładka Fayol'a” - mówi o drodze przesyłania informacji wewnątrz organizacji
- zasady sprawnego zarządzania ( jest ich 14 )
6. Przedstaw dorobek szkoły stosunków międzyludzkich? ( teoria w latach 30 i 40 )
a) o powodzeniu organizacji w dłuższych okresach decydują nie tylko czynniki techniczne ale także ludzki b) większa efektywność działania, większa elastyczność i możliwości dostosowania się organizacji do zmiennych warunków zależy od wyższego stopnia integracji pracowników, ich zaangażowania i współuczestniczenia w pracy. c) zasadniczym stosunkiem występującym w organizacji jest stosunek między przełożonym i podwładnym
d) działania podwładnego jest uwarunkowane sposobem odnoszenia się do niego kierownika
e) w systemie społecznym przedsiębiorstwa ważną rolę odgrywają grupy nieformalne
7. Na czym polega podejście systemowe? Jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju nauki w drugiej połowie XX w. Podejście to zostało zapoczątkowane przez L. Von Bertalanffy'ego - twórcę ogólnej teorii systemów i N. Wienera - twórcę cybernetyki. Jego istota jest traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, czyli zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, że tworzą one pewną nową całość wyróżniającą się w otoczeniu. Jedną z najbardziej popularnych definicji określa system jako zbiór elementów mających właściwości, przy czym elementy te poprzez stosunki są ze sobą powiązane.


(…)

… w różnych warunkach i okolicznościach. 9. Jaki wkład wniósł Karol Adamiecki to rozwoju nauki o org i zarz.?
- organizacja pracy produkcyjnej - prawo harmonii
- prawo podziału pracy, polegająca na dzieleniu, zróżnicowania pracy, prowadzące do specjalizacji
- prawo koncentracji, czyli łączenie się wyspecjalizowanych komórek w celu wspólnego działania
- stosowanie harmonogramów
- badanie kształtowania…
… upragniony cel ponosząc przy tym jak najmniejsze koszty należy odpowiednio zorganizować działania. Do najstarszych zabytków o OiZ zaliczmy Biblię czy też Państwo i Prawo Platona. Genezę nauki o organizacji i zarządzaniu często wiąże się z przełomowym odkryciem przez Adama Smitha prawa technicznego podziału pracy. Jako pierwszy wprowadził on podział pracy i obserwował skutki takiego posunięcia. Początek…
… na temat pojęć związanych z ekonomicznością to jest to na stronach 80,81,82
13. Podaj cechy cyklu działania zorganizowanego?
Cykl działania zorganizowanego charakteryzuje się:
a) uniwersalizmem - musi się odnosić do wszelkich działań, które należy traktować jako całość, i zaczynać od określenia celów a kończyć weryfikacją.
b) kompletnością - ujmuje on normami modelu wszystkie czyny, które określają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz