Kontrola w organizacji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola w organizacji. - strona 1 Kontrola w organizacji. - strona 2 Kontrola w organizacji. - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola w organizacji Kontrola, obok planowania, organizowania i kierowania, jest jedną z czterech głównych funkcji zarządzania. Ma na celu stwierdzenie, czy bieżące działania i wyniki organizacji są zgodne z planami i celami organizacji. W przypadku wykrycia odchyleń kontrola ma doprowadzić do ich skorygowania. Kontrola jest ściśle powiązana z funkcją planowania. Planując ustalamy cele i zadania oraz sposoby ich realizacji. Kontrolując mierzymy postępy w realizacji celów. W przypadku zauważonych rozbieżności podejmujemy działania, które pozwolą nam bądź wrócić do zatwierdzonych planów, bądź jeśli jest to uzasadnione, plany te zmodyfikować. Kontrola stanowi klucz do osiągnięcia efektywności; gdyż bez systemu kontroli planowanie staje się sztuką dla sztuki. a organizacja pozbawiana jest możliwości uczenia się i rozwoju. Jednak w praktyce funkcji kontroli poświęcamy najmniej uwagi i niewiele jest organizacji. które mogą pochwalić się prostym. skutecznym i rzeczywiście stosowanym systemem kontrolowania. Po części spowodowane jest to negatywnymi skojarzeniami. jakie wiążemy z działaniami kontrolnymi. Sytuację w której kogoś kontrolujemy lub sami jesteśmy kontrolowani odbieramy jako potencjalne zagrożenie samodzielności i niezależności jednostki. Wynika stąd niełatwe zadanie zachowania w stosowanym systemie kontroli równowagi pomiędzy niezbędnym nadzorem organizacyjnym a szacunkiem dla osobistej wolności pracownika. Nadmiar kontroli jest równie szkodliwy. jak jej brak. Dobry system kontroli to taki. który pomaga pracownikowi rozwijać się. Funkcja kontroli w organizacji dotyczy zarówno realizowanych zadań. jaki i ludzi. W obu przypadkach musimy jasno określić. co stanowi normę. inaczej - co jest naszym punktem odniesienia. O ile dość proste jest ustalenie mierników ilościowych, o tyle ustalenie mierników jakościowych wymaga bardziej złożonej procedury obejmującej również ocenę dokonywaną przez odbiorcę naszych działań. Mierniki skuteczności działania organizacji muszą być jasne. jednoznacznie rozumiane przez wszystkich. O kontroli należy więc pamiętać na etapie .planowania - cele powinny być tak formułowane, aby można było je zmierzyć. Kontrola spełnia więc w działalności przedsiębiorstw ważną funkcję, gdyż pomaga sprawdzać stopień realizacji planów i dokonywać korekt adekwatnych do zmieniających się warunków wewnątrz przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu. Pozwala podejmować w odpowiednim czasie. w określonych komórkach i sytuacjach niezbędne działania korekcyjne. Umożliwia sprawdzanie. czy w działalności przestrzegane są wewnętrzne i zewnętrzne normy, reguły i prawa dotyczące pracowników, majątku. produkcji, zaopatrzenia, handlu. polityki fiskalnej i ochrony środowiska, a także jak one wpływają na końcowe wyniki przedsiębiorstwa. Funkcja kontrolowania polega wiec po pierwsze - na sprecyzowaniu celów, standardów i norm kontrolowania działalności przedsiębiorstw. po wtóre - na mierzeniu aktualnego stanu ich wykonania, po trzecie - na porównaniu aktualnego stanu z obowiązującymi standardami i normami technicznymi, ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi, po czwarte - w zależności od wyników kontroli - na uruchamianiu przedsięwzięć adekwatnych do sytuacji.

(…)

… (niezbyt kosztowny). Koszt wdrożenia systemu kontroli powinien być mniejszy od korzyści z niego płynących, a co najwyżej im równy. Realny (realistyczny) organizacyjnie. System kontroli musi być zgodny z realiami organizacyjnymi. Ponadto wszystkie normy wydajności muszą być realne. Należy też uwzględniać różnice pozycji poszczególnych osób. Skoordynowany z funkcjonowaniem organizacji (z tokiem pracy…
… kontroli są zazwyczaj połączone ze sobą w postaci wieloszczeblowej procedury - systemu kontroli. Rodzaje kontroli. Kontrola może być zewnętrzna lub wewnętrzna: Zewnętrzna - dokonywana przez instytucje spoza firmy (np. Izba Skarbowa). Wewnętrzna - dokonywana przez komórki wewnętrzne firmy. n. Kontrola ze względu na przedmiot, np.: kontrola budżetowa, kontrola księgowa, kontrola jakości. Kontrola ze względu…
… Mocklera dzieli kontrolę na cztery etapy. Pierwszym z nich jest ustalenie norm i metod pomiaru efektywności, przy .czym mogą one dotyczyć wszystkiego, od sprzedaży i zadań produkcyjnych do obecności robotników w pracy i stanu bezpieczeństwa pracy. Aby etap ten był skuteczny, normy muszą być określone w sposób zrozumiały i akceptowany przez zainteresowanych. Metody pomiaru również powinny być uznane…
… w przyszłości. Kontrola końcowa służy też jako podstawa nagradzania lub motywowania pracowników. Podstawowym czynnikiem sprawnej kontroli jest szybkość przepływu informacji. Im wcześniej bowiem wykrywa się odchylenie tym szybciej można podjąć działania korygujące. Zasadnicze znaczenie ma też dokładność, gdyż działania korygujące oparte są na informacjach uzyskanych ze sprawozdań wydruków komputerowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz