Proces kontrolny w organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces kontrolny w organizacji - strona 1 Proces kontrolny w organizacji - strona 2

Fragment notatki:

Proces kontrolny w organizacji:
Zależność kontroli i planowania
Dobre kierownictwo w organizacji potrzebuje skutecznej kontroli, bowiem kombinacje dobrze ustalonych celów, silnej struktury organizacyjnej, umiejętnego przewodzenia i motywowania ma niewielkie znaczenie jeśli nie ma właściwego systemu kontrolnego.
Kontrola kierownicza w organizacji to proces, przez który zarządzający zapewniają rzeczywistość (realizację) działań zaplanowanych.
Za pomocą kontroli mierzy się postęp w realizacji celów i wydobywa się odchylenia od planu oraz podejmuje działania korygujące.
Istota kontroli:
Kontrola zarządcza - systematyczne działanie na rzecz:
Ustanowienia norm efektywności przy planowanych celach;
Zaprojektowanie informacyjnych sprzężeń zwrotnych;
Porównanie rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami;
Ustalenie odchyleń i pomiaru ich znaczenia;
Podejmowanie kroków potrzebnych do zapobiegania, by wszystkie zasoby przedsiębiorstwa były wykorzystane najskuteczniej i najsprawniej do osiągnięcia jego celów.
Algorytm procesu kontrolnego:
Miejsce kontroli w organizacji
Kontrola powinna być sprawowana przez kierowników. Niektórzy upraszczają obowiązek kontrolny wyłącznie do komórek księgowych. Instrumenty finansowe wyznaczają jedynie granice efektywności ekonomicznej wykorzystanych zasobów.
Wszyscy kierownicy w organizacji są zobowiązani do sprawowania kontroli w zakresie ustalonych celów i realizowania zadań.
Stopień kontroli - często budzi negatywne emocje, kojarzy się z ingerencją w wolność osobistą i samodzielność, ponad to często przywoływane są negatywne konsekwencje.
Organizowanie wymaga właściwego poziomu kontroli, dla swej kreatywności jednocześnie potrzebują wolność i swobodę działania.
W zależności tej można doszukać się sprzeczności.
Kreatywność, a kontrola:
Nadmierna kontrola może szkodzić organizacji i jej członkom;
W okresie recesji kontrola jest konieczna;
Instrumenty kontroli powinny być tak dobrane, aby dawały równowagę między niezbędnym poziomem kontroli, a indywidualnym źródłem kreatywności;
Zbyt słaba kontrola może powodować ogólny chaos oraz nieskuteczność realizacji celów.
Rodzaje kontroli:
Wstępna - stwierdzenie czy zaplanowano wszystkie niezbędne zasoby oraz czy są one dostępne w odpowiednim czasie, miejscu i ilości oraz parametrach;
Kontrola sterująca - wykrywanie odchyleń od przyjętej normy lub celu i umożliwienie dokonania korekt przed zakończeniem określonej sekwencji działań; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz