Menadżer i jego rola

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Menadżer i jego rola - strona 1 Menadżer i jego rola - strona 2

Fragment notatki:

Menadżer i jego rola Menedżer to kierownik o odpowiednich kwalifikacjach, wyspecjalizowany w zarządzaniu wielkim przedsiębiorstwem, instytucją lub grupą czynności wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest on formalnie zatrudniony na zasadzie umowy o pracę ( kontrakt) bez względu na fakt posiadania czy nie posiadania przez niego akcji. W literaturze zachodniej menedżerów dzieli się zazwyczaj na dwie grupy: naczelne kierownictwo (top menagement) i kierowników średniego szczebla zarządzania; kierowników działów, departamentów i sekcji (middle level menagement). Kierowników niższych szczebli, w których pracy przeważają czynności dozoru nad czynnościami zarządzania nazywa się u nas także kierownikami, podczas w krajach zachodnich nie zalicza się ich do kadr kierowniczych ,używając określenia supervisor. Rola menedżera opiera się na czterech filarach : Planowanie,
Organizacja,
Pobudzanie( motywacja),
Kontrola Planowanie - myślenie o przyszłości, ustalenie celów organizacji - planowanie strategiczne każdej firmy. Jest podstawą planowania operacyjnego. Planując działanie należy mieć na uwadze wielorakość celów, czasokres oraz hierarchię. Cykl działania zorganizowanego to pięć etapów:
Postawienie jasnego i zrozumiałego celu,
Zbadanie środków i warunków, które trzeba zastosować, aby osiągnąć cel,
Przygotowanie środków i warunków uznanych za niezbędne do zastosowania
Urzeczywistnienie czyli wykonanie planu Kontrola otrzymanych wyników i wyciągnięcie z nich wniosków. Pierwsze trzy etapy nazywamy preparacją, po niej następuje wykonanie (urzeczywistnienie) i kontrola. Mamy przy tym kontrole po fakcie, ex post i kontrole w toku działania ex ante. Drobiazgowo uwarunkowane cele powinny z zasady określać co, gdzie i kiedy, co ma być zrealizowane, gdzie należy tego dokonać i w jakim terminie cel ma być osiągnięty. Organizowanie. Jest to podział pracy i jej scalanie. Cel główny dzieli się na cele cząstkowe aż do stanowisk wykonawczych .,które mają ściśle określone zadania ., kompetencje i upoważnienia oraz odpowiedzialność. Wszystkie te stanowiska scala się w jedną całość .Zasadą jest by całość była funkcjonalna i efektywna, aczkolwiek sama władza lub kontrola nad działalnością i zasobami organizacji może być scentralizowana bądź zdecentralizowana. Pobudzanie (motywowanie). Jest to motywacyjne oddziaływanie na zespół współpracowników. Rozpoznanie przez menedżera osobistych potrzeb pracowników oraz przyjęcie sposobów umożliwiających ich zaspokojenie. Cele i potrzeby pracowników i organizacji nie zawsze są zbieżne ze sobą. menedżer musi wypracować kompromis .

(…)

… sposobów umożliwiających ich zaspokojenie. Cele i potrzeby pracowników i organizacji nie zawsze są zbieżne ze sobą. menedżer musi wypracować kompromis . Należy zwrócić uwagę na potrzeby pracownika. Są one motorem ludzkiej aktywności. Hierarchia potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności "uznania, samorealizacji. na zachowania pracowników ma wpływ styl kierowania menedżera: styl autokratyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz