Styl liberalny - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Styl liberalny - definicja - strona 1 Styl liberalny - definicja - strona 2

Fragment notatki:


Styl kierowania   - to sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem.   Czynniki, które mają wpływ na wybór stylu kierowania to, przede wszystkim: - cechy osobowości kierownika - szczebel instancyjny - indywidualne cechy poszczególnych pracowników - sytuacja organizacji Sposób zachowania się kierownika w poszczególnych sytuacjach zależy zatem od: - potencjału menedżera, na który składa się: wiedza fachowa, wykształcenie, umiejętność oceny, współpraca z ludźmi, odwaga, umiejętności organizatorskie, trafność podejmowania decyzji - potencjału podwładnych: ich wykształcenia, zdobytej wiedzy fachowej, doświadczenia, umiejętności pracy w w zespole, zaufania do przełożonego, - rodzaju sytuacji, czyli środowiska pracy kierownika - zasad i technik kooperacji panujących w danej firmie. Styl liberalny : Styl liberalny wychodzi z założenia, że każdy człowiek jest wolny i każda forma narzucania mu zdania, wydania polecenia jest ograniczeniem jego wolności. Pracownik efektywnie pracuje, gdy nie jest skrępowany żadnymi przymusami, nakazami i zakazami.   Kierownik: -   jest typem pasywnym   (jest niezdolny do sprawowania władzy) - unika interwencji   (jego reakcje następują   dopiero wtedy, gdy okoliczności zmuszają   go do tego), nie uczestniczy i nie ingeruje w pracę grupy -   daje członkom zespołu pełną swobodę - na pytanie odpowiada zgodnie z oczekiwaniami pytającego   (nie przedstawia na ogół własnych koncepcji) -   unika ocen ludzi i nie pobudza do działania - nie korzysta ani z nagród ani z kar - brak spontanicznego zainteresowania efektywnością funkcjonowania podwładnych. Pracownicy: 1. Pojawia się zwykle lider w grupie, który przejmuje nieformalnie obowiązki szefa. 2. Niezadowolenie z pracy, brak poczucia kontroli sytuacji. 3. Niska motywacja do pracy. Styl liberalny   (nie ingerujący) to zaprzeczenie istoty kierowania, gdyż kierownik pozostawia całkowitą swobodę członkom grupy we wszelkich sprawach dotyczących celu i sposobu jego osiągania. Co najwyżej, udziela im informacji, jednak tylko wtedy, gdy o to się do niego zwrócą. Ogranicza się najczęściej do zaopatrywania grupy w materiały i środki techniczne. Rzadko wypowiada się na temat pracy grupy, nie próbuje jej oceniać, chyba że grupa tego wyraźnie się domaga. Daje stosunkowo słabe efekty. Skutki   liberalnego stylu kierowania grupą: - bezcelowe, chaotyczne zachowania podopiecznych,

(…)

… liberalny nastawiony jest przede wszystkim na kontekst sytuacyjny, koncentrujący się zwykle na poszukiwaniu ,,kozła ofiarnego", odpowiedzialnego za wszelkie niepowodzenia w firmie.
Styl liberalny zarządzania zespołem przynosi najmniejsze efekty, powoduje dezintegrację w grupie.
Styl liberalny - skutki
Zastosowania stylu liberalnego skutkuje w zakresie efektywności i postaw pracowników.
Przeważają negatywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz