Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania. - strona 1 Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania. - strona 2

Fragment notatki:

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest posiadanie określonych informacji, które stanowią jej zasoby. Nie istnieje jedna uznana definicja informacji. System zarządzania w organizacji można określić jako zbiór działań, które obejmuje pełny cykl procesu zarządzania. Pozwala na realizację takich funkcji zarządzania jak: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Informacja dla zarządzania ma bezpośrednio i pośrednio wpływ na proces decyzyjny. Podstawowe cechy wyróżniające informację dla zarządzania w stosunku do innych typów informacji są takie, że: zawsze są one związane z realizacją, wymienionych wcześniej funkcji zarządzania,
pozwalają na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania. System informacyjny to wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. System informacyjny jest budowany i eksploatowany po to aby organizacja mogła realizować postawione przed nią cele i wypełniać swoją misję. Cele organizacji wyznaczają jej zamierzenia oraz zadania. Wraz z rozwojem komputeryzacji przedsiębiorstwa wprowadzają: systemy informacyjne kierownictwa, systemy wspomagania decyzji oraz systemy eksperckie. Wszystkie z wymienionych system6w mają za zadanie dostarczanie kierownictwu odpowiedniego zakresu informacji. Ich rola sprowadza się do przetwarzania zgromadzonych danych w informacje wspomagające modelowanie decyzji. Zgodnie z wymaganiami stawianymi informacji, powinna ona usprawniać proces zarządzania i umożliwiać realizację cel6w stawianych przedsięwzięciu. Organizacje używające systemów informacyjnych, zwłaszcza organizacje duże, często stwierdzają, że potrzebują kilku rodzajów systemów, by skutecznie zarządzać posiadaną informacją. Do najbardziej ogólnych rodzajów systemów informacyjnych zaliczamy systemy przetwarzania danych transakcyjnych, systemy informacji kierownictwa, systemy wspomagania decyzji i systemy informacji najwyższego kierownictwa. System przetwarzania danych transakcyjnych (SPDT) to system, którego zadaniem jest załatwienie rutynowych i powtarzalnych transakcji w przedsiębiorstwie. System SPDT można wykorzystać np. do rejestrowania obciążeń indywidualnych kont kredytowych, wysyłania klientom miesięcznych rachunków, rejestrację sprzedaży. SPDT jest szczególnie pomocny w łączeniu dużych ilości danych w bardziej poręczne zestawienia informacyjne. SPDT jest najbardziej przydatny dla menadżerów niższego szczebla. System informacji kierownictwa (SIK) to system gromadzący kompleksowe dane, organizujący je i sumujący w formie przydatnej dla menadżerów i dostarczający tym menadżerom informacji potrzebnej im w pracy.

(…)

… powszechniejszą formą przedsiębiorstw są organizacje wirtualne. Organizacja wirtualna jest tymczasową siecią niezależnych firm stworzoną za pomocą sieci typu Internet w celu zrealizowania konkretnego przedsięwzięcia przez wspólne wykorzystanie umiejętności typowych dla każdej z tych firm. jest ona rozległa geograficznie i do współpracy wykorzystuje nowoczesną technikę teleinformatyczną. Partnerzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz