Podstawy zarzadzania i organizacji - strona 3

note /search

Przywództwo - koncepcje i style.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1736

Przywództwo (koncepcje i style kierowania, metody doskonalenia kadr kierowniczych) Przywództwo - pewien proces, właściwości; jako proces polega na użyciu wpływu bez sięgania po środki przymusu z zamiarem kształtowania celów grupy, organizacji oraz motywowania zachowań nastawionych na osiąganie tych...

Rola motywowania, planowania i kontrolowania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Rola motywowania, planowania i kontrolowania Przedsiębiorstwo to stała działalność zawodowa lub prawa spółdzielczego, gdzie produkcja, handel, usługi uprawiane są profesjonalnie w celach zarobkowych (art.583,744Kc). Przedsiębiorstwo sta...

Zbiór zagadnień i definicji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

ckOrganizacja - grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów Cechy organizacji jako systemu: Działa w otoczeniu Jest systemem otwartym -//- społeczno technicznym Jest systemem złożonym Posiada zdolność do usprawnienia, udoskonalen...

Specjalizacja i dywersyfikacja jako rozwój firmy.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

Specjalizacja i dywersyfikacja jako podstawowe strategie rozwoju firmy. Strategia specjalizacji to najstarsza strategia wzrostu gdzie bazą konkurencyjną jest specjalizacja (marka) i niskie koszty (unikatowe umiejętności i skala produkcji). Fuzje, akwizycje i alianse firm produkujących identyczny pr...

Style kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

STYLE KIEROWANIA Na jakość stosunków międzyludzkich w zespole pracowniczym olbrzymi wpływ wywiera osobowość kierownika i jego styl kierowania. Szczególne znaczenie ma tu empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuacje podwładnych i rozumienia ich oraz tolerancja, czyli zdolność do akceptacji od...

Swoboda strategicznego wyboru w koncepcjach

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Swoboda strategicznego wyboru w koncepcjach - a) Strategic Choice Childa,b) Organizational Ecology Aldricha,c) Organizational Adaptation Hrebiniaka i Joyce a AD1) W Strategic Choice poruszony jest problem swobody i ograniczeń pola decyzyjnego podmiotów biorących udział w zarządzaniu strategicznym. ...

Szanse i zagrożenia w otoczeniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Szanse i zagrożenia w otoczeniu Otoczenie firmy obejmuje wszystkie te czynniki, które oddziaływają na możliwości rozwoju firmy, doprowadzają do zawarcia transakcji oraz budowy współzależności z docelowymi nabywcami. Otoczenie składa się z makro- i mikro otoczenia.

Transformacja systemu zarządzania w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Transformacja systemu zarządzania w Polsce, przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej. W okresie powojennym w Polsce przystąpiono do budowy gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Gospodarka całego kraju była zarządzana przez państwo. Wiązało się to ze stworzeniem hierarchicznej struktury z...

Władza w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

Władza w organizacji Władza to zdolność wpływania na zachowania innych. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający jej autorytet) występuje zazwyczaj w pięciu formach: władzy formalnej, nagradzania, wymuszania, dzielenia oraz eksperckiej. Formalna - władza zagwarantowana hierarchią organiza...

Zasady kompleksowego zarządzania jakością.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zasady TQM Powszechna w organizacji świadomość ważności klienta Ocena działań organizacji, procesów podejmowania decyzji i wdrażanej strategii powinna być dokonywana w oparciu o jedno podstawowe kryterium - satysfakcja klienta. Kultura organizacyjna Nie ma jednego modelu kultury organizacyjnej. Ku...