Teoria organizacji - Fayol, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji - Fayol, omówienie - strona 1 Teoria organizacji - Fayol, omówienie - strona 2 Teoria organizacji - Fayol, omówienie - strona 3

Fragment notatki:

zarządzanie administracyjne klasyczna teoria organizacji. Przedstawicielami byli: Fayol (zasady sprawnego zarządzania wg Fayol'a:
o        autorytet
o        dyscyplina
o        jedność rozkazodawstwa
o        jedność kierowania
o        podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
o        wynagradzanie
o        ład
o        sprawiedliwość
o        hierarchia
o        inicjatywa
o        harmonia
Zakładał, że kierowanie jest umiejętnością jak każda inna.
Podział działalności gospodarczej na ściśle ze sobą powiązane czynności:
techniczne - wytwarzanie wyrobów handlowe - kupowanie surowców i sprzedawanie wyrobów finansowe - pozyskiwanie i użytkowanie kapitału ochronne - strzeżenie pracowników i własności rachunkowe - rejestrowanie i obliczanie kosztów, zysków, zobowiązań, sporządzanie bilansów itp. kierownicze
Kierownicze są najbardziej zaniedbaną dziedziną w organizacjach. /całość w wersji do ściągnięcia/ Definiował zarządzanie za pomocą pięciu funkcji:
planowania - obmyślanie kierunku działania, umożliwiającego zrealizowanie celów organizowania - zmobilizowanie materialnych i ludzkich zasobów organizacji do wprowadzania planów w życie rozkazywania - wyznaczanie kierunków działania dla pracowników i doprowadzenie, by wykonywali swoje zadania koordynowania - zapewnienie harmonijnego funkcjonowania zasobów i działań organizacji dla osiągnięcia pożądanych celów kontrolowania - sprawdzanie przebiegu realizacji planów dla zapewnienia ich właściwego wykonania
Zasady zarządzania:
podział pracy autorytet (nie tylko formalny, ale i osobisty) dyscyplina jedność rozkazodawstwa (polecenia dotyczące danej operacji od jednej osoby) jednolitość kierownictwa (operacje prowadzące do jednego celu pod nadzorem jednego kierownika) podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu wynagrodzenie centralizacja - decentralizacja (wyważone) hierarchia ład - wszystko i każdy ma swoje miejsce odpowiednie traktowanie personelu stabilność personelu - mała fluktuacja inicjatywa esprit de corps - poczucie przynależności do zespołu
 
Osiągnięcia i ograniczenia klasycznej teorii organizacji Osiągnięcia:
teza, że umiejętności kierownicze potrzebne są we wszystkich rodzajach działalności kierownika można wyszkolić ta teoria została przyjęta przez praktykujących kierowników lepiej niż jakakolwiek inna


(…)

… przynależności do zespołu
 
Osiągnięcia i ograniczenia klasycznej teorii organizacji
Osiągnięcia:
teza, że umiejętności kierownicze potrzebne są we wszystkich rodzajach działalności kierownika można wyszkolić ta teoria została przyjęta przez praktykujących kierowników lepiej niż jakakolwiek inna
Ograniczenia:
gdy otoczenie organizacji niestabilne, zasady te mniej odpowiednie zasady są zbyt ogólnikowe…
… i nawyki, np. lenistwo, braki techniczne ( złe maszyny i urządzenia ), niewłaściwe metody pracy, nieracjonalna organizacja stanowisk pracy, brak jasnych reguł postępowania, brak symetrii władza - odpowiedzialność, zaniżone normy pracy, braki w koordynacji i kontroli.
3. Rozwiązywane problemy: podwyższenie racjonalności działań na stanowiskach roboczych, wykorzystanie specjalizacji i ekonomicznych efektów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz