Kierowanie zespołami

note /search

Doskonalenie i szkolenie pracowników - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Doskonalenie i szkolenie pracowników Doskonalenie i szkolenie pracowników służy zapewnieniu im wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania przydzielonej pracy lub do przygotowania się do objęcia nowego stanowiska. Obowiązki menedżera w tym zakresie dotyczą: zidentyfikowania potrzeb szkoleniowy...

Doskonalenie organizacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

Doskonalenie organizacji: długofalowe działanie, wspieranie przez naczelne kierownictwo, zmierzające do ulepszenia procesów rozwiązywania problemów i odnowy organizacji dzięki skutecznemu kierowaniu jej kulturą. Kierowanie oparte na współdziałaniu: zarządzanie przez dzielenie się władzą i uczestni...

Drzewa decyzyjne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

Drzewa decyzyjne - rozciągnięty w czasie ciąg decyzyjny , analizuje się prawdopodobieństwo sukcesu, pozwala to na całościowy pogląd i pomaga podjąć właściwe decyzje. Obszar wyboru i przypadku - prawdopodobieństwo pojawienia się określony...

Kierowanie zespołami - asertywność - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Asertywność - tj. umiejętność uczciwego i szczerego wyrażania własnych uczuć i poglądów, obrony własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu praw innych, co jest równoznaczne z pozytywnym stosunkiem do własnej osoby i do innych ludzi. Osoba ...

Kierowanie zespołami - autorytet - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Autorytet: jedna z postaci władzy, często rozumiana jako zdolność sprawowania władzy w wyniku dysponowania określonymi wartościami, na przykład wiedzą lub tytułami(stanowiskami) Dwa poglądy na kwestie autorytetu formalnego Pogląd klasyczny: władza zaczyna się na bardzo wysokim poziomie, a następni...

Kierowanie zespołami - badania Hofstede - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Badania Hofstede'a Indywidualizm a kolektywizm (stosunki jednostki z innymi ludźmi) Odległość władzy (miarą jest sposób traktowania nierówności między ludźmi w danym społeczeństwie, w jednym kraju ogranicza się nierówność a w drugim podtrzymu...

Badania Kottera i Hesketta - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1617

Badania Kottera i Hesketta Kultura korporacji może wywierać istotny wpływ na długotrwałą efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Kultura korporacji zapewne będzie w następnym dziesięcioleciu jeszcze ważniejszym czynnikiem, decydującym o powodzeniu albo niepowodzeniu firmy. Nierzadko występują k...

Bariery przedsiębiorczości - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Bariery przedsiębiorczości . Biznes plan(plan zamierzenia )- oficjalny dokument, zawierający określenie misji, opis wyrobów lub usług firmy, analizę rynku, prognozy finansowe oraz opis strategii zarządzania prowadzących do osiągnięcia celów. Przekształcenie organizacji zmiana jest stałym zjawisk...

Szkoła behawioralna - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Chester I. Barnard - uważał, że można utrzymać równowagę celów osobistych i organizacji, jeżeli kierownicy znają strefę obojętności(sferę akceptacji ) pracownika, tzn. wiedzą, co pracownik zrobi bez kwestionowania autorytetu kierownika Ad 3 Szkoła behawioralna- ( Organizacja to ludzie) -grupa nauk...

Kierownie- nauka, sztuka - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Czy kierowanie jest sztuką czy nauką ścisłą? Jedni uważają, że kierowanie to dziedzina wiedzy, która dąży do systematycznego zrozumienia dlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują dla osiągnięcia celów oraz do zwiększenia użyteczności systemów współdziałania - to usystematyzowane teorie opracowan...