Bariery przedsiębiorczości - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery przedsiębiorczości - opracowanie - strona 1 Bariery przedsiębiorczości - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Bariery przedsiębiorczości .
Biznes plan(plan zamierzenia )- oficjalny dokument, zawierający określenie misji, opis wyrobów lub usług
firmy, analizę rynku, prognozy finansowe oraz opis strategii zarządzania prowadzących do osiągnięcia celów.
Przekształcenie organizacji zmiana jest stałym zjawiskiem w organizacji i wokół niej adaptacyjne uczenie się organizacji (radzenie sobie ze zmianami)
twórcze uczenie się (tworzenie w wyniku wspólnych wysiłków członków organizacji)
Przedsiębiorczość wewnętrzna -( twórczość innowacyjna ) przedsiębiorczość w obrębie korporacji, dzięki której organizacja dąży do rozszerzenia działalności przez wyszukiwanie nowych możliwości , powstałych w wyniku nowych sposobów wykorzystania jej już istniejących zasobów. Do rozwijania przedsiębiorczości niezbędne są:
wyraźne sformułowane cele procesów przedsiębiorczych
system wymiany informacji między menadżerami a przedsiębiorcami wewnętrznymi
położenie nacisku na indywidualne obowiązki i odpowiedzialność
nagrody za twórcze wysiłki
Reengineerin g- radykalne przemyślenie i przeprojektowanie organizacji
-Hammer dowodzi, że nie ma stałej recepty na zwycięstwo
-reengineering zmienia układ wzajemnych stosunków, nie zaś środki trwałe
Podsumo wanie Docenić znaczenie małych przedsiębiorstw. Organizacje pojawiają się i znikają, trwają i przekształcają się. U początków i w centrum tej ewolucji występuje często pomijane zjawisko drobnej przedsiębiorczości. Ponad połowa zawodowo czynnych Amerykanów pracowało w 1990r. W organizacjach zatrudniających mniej niż 500 pracowników-co w USA stanowi powszechnie przyjętą granicę między małymi a dużymi przedsiębiorstwami. Na nasze codzienne życie wywierają wyroby i usługi z małych przedsiębiorstw.
Zdefiniować przedsiębiorczość. Przez przedsiębiorczość rozumie się obmyślenie pewnej koncepcji i tworzenie organizacji, dzięki której koncepcja ta zostanie zrealizowana przedsiębiorca, który zmianę w otoczeniu traktuje jako okazję, wykorzystuje czynniki produkcji do wytworzenia nowych wyrobów i usług. Przedsiębiorczość różni się od zarządzania tym, ze skupia na wprowadzeniu zmian. Z przedsiębiorczością mamy na ogół do czynienia wtedy, kiedy jakaś osoba lub grupa osób zakłada nowe przedsiębiorstwo.
3. Rozróżnić zarządzanie i przedsiębiorczość .
Przedsiębiorczość jest obecnie ważnym przedmiotem badań. Przyczynia się do wzrostu gospodarczego i do wyższej wydajności społeczeństwa, do pomnażania jego zasobów technicznych oraz podaży dóbr i usług, prowadzi do ożywienia konkurencji na rynkach. Przedsiębiorczość różni się od zarządzania tym, że wiąże się z inicjowaniem zmian w produkcji i z tworzeniem nowych organizacji, podczas gdy zarządzanie - z ciągłym koordynowaniem procesu produkcyjnego w istniejącej organizacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz