Proces doskonalenia organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces doskonalenia organizacji - strona 1 Proces doskonalenia organizacji - strona 2

Fragment notatki:

Proces doskonalenia organizacji - reengineering REENGINEERING (radykalne przeprojektowanie): następuje, gdy organizacja przeprowadza głęboką samoocenę tego, co się w niej w ogóle dzieje.
W dzisiejszym świecie organizacji i zarządzania panują warunki gwałtownych zmian i głębokich rozważań, w jaki sposób zarządzanie i organizacje będą się rozwijać. U podstaw tych przemyśleń, dokonywanych jednocześnie na wiele sposobów, mieszczą się nowe koncepcje wzajemnych stosunków i czasu.
W miarę zacierania się granic między kulturami gwałtownie rozszerza się zakres stosunków międzynarodowych i międzykulturowych. Raptownie przyspiesza się tempo działalności organizacyjnej.
Aby podkreślić intensywność współczesnych wzajemnych stosunków organizacyjnych oraz intensywność nacisków wywieranych przez czas na te stosunki, ten nowy nurt teorii zarządzania nazywamy kierunkiem dynamicznego zaangażowania. Jest to pogląd, że czas i wzajemne stosunki między ludźmi zmuszają kierownictwo do ponownego przemyślenia tradycyjnych poglądów wobec ciągłych, gwałtownych zmian.
Termin dynamiczne zaangażowanie najlepiej wyraża skupianie się większości skutecznych współczesnych menedżerów na wzajemnych stosunkach między ludźmi oraz ich szybkie dostosowanie się do warunków stale zmieniających się w czasie.
Przez ogólne określenie dynamiczne zaangażowanie rozumie się sześć różnych zagadnień dotyczących teorii zarządzania:
Środowisko organizacji i środowisko naturalne jako złożona, dynamiczna sieć ludzi wzajemnie na siebie oddziałujących;
Odpowiedzialność społeczna i etyka - dążenie do doskonałości;
Globalizacja a zarządzanie;
Tworzenie i przekształcanie organizacji - poszukiwanie sposobów na wyzwolenie twórczego potencjału, reengineering;
Kultura i wielokulturowość korporacji i jej pracowników;
Jakość - TQM (Total Quality Management).
TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE ORGANIZACJI:
Kiedy organizacja już istnieje i funkcjonuje, ważne jest, aby menedżerowie zwracali uwagę na odnawianie wzajemnych stosunków, z których organizacja się składa. Jest to działalność kierownicza zajmująca się przekształcaniem już działającej organizacji. Przekształcanie służy zarówno przezwyciężaniu samozadowolenia, jak i wspieraniu twórczych wysiłków w organizacji.
Najgłośniejszym ostatnio sposobem przekształcania organizacji jest radykalne przeprojektowanie korporacji - reengineering. Reengineering wiąże się z dokładną analizą tego, o co w ogóle chodzi w danej organizacji. Obaj autorzy książki „Reengineering the corporation” (Michael Hammer i James Champy) zachęcają menadżerów do zadawania sobie podstawowego pytania dotyczącego tego co robią: „Gdybym odtwarzał tę firmę przy mojej obecnej wiedzy i obecnym stanie techniki, to jak by dziś wyglądała?”. Innymi słowy, menedżer powinien sobie wyobrazić, że zaczyna od „czystej kartki papieru” (Th.A. Stewart). Menadżerowie zachęcani są do przemyślenia samej istoty procesów funkcjonowania organizacji i do zastąpienia tych procesów, które staja się przeszkodą na drodze do sprawności organizacyjnej, nowymi.


(…)

… i przekształcanie organizacji - poszukiwanie sposobów na wyzwolenie twórczego potencjału, reengineering;
Kultura i wielokulturowość korporacji i jej pracowników;
Jakość - TQM (Total Quality Management).
TWORZENIE I PRZEKSZTAŁCANIE ORGANIZACJI:
Kiedy organizacja już istnieje i funkcjonuje, ważne jest, aby menedżerowie zwracali uwagę na odnawianie wzajemnych stosunków, z których organizacja się składa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz