Reengineering

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reengineering - strona 1 Reengineering - strona 2 Reengineering - strona 3

Fragment notatki:

Reengineering
Wstęp
Reengineering jest to metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie (Business Process Reengineering - BPR) dla osiągnięcia znaczących usprawnień w ich funkcjonowaniu przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacji. Punktem wyjścia w tej metodzie jest pogłębiona aktualizacja potrzeb klientów, a celem optymalizacja trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztu i terminu realizacji. Z uwagi na radykalne przekształcenia związane z reengineeringiem, zasadniczą rolę w jego stosowaniu odgrywają metody inwentyczne. W stosowaniu tej metody zarządzania obowiązują pewne zasady postępowania:
działanie powinno się organizować wokół wyników a nie zadań,
użytkownicy rezultatu procesu powinni być jego organizatorami,
rozproszone przestrzennie zasoby należy traktować tak, jakby znajdowały się w jednym miejscu,
równoległe procesy należy koordynować w czasie ich wykonywania,
decyzje powinny być podejmowane w miejscu realizacji procesu, a oddalone przestrzennie kierownictwo zachowuje wyłącznie prawo kontroli decyzji,
informacje gromadzone powinny spływać do jednego ogólnie dostępnego banku danych.
Reengineering powinien przebiegać według pewnych etapów, którymi są:
wybór procesu do rekonstrukcji,
utworzenie zespołu roboczego,
zrozumienie procesu podlegającego przekształceniu,
rekonstrukcja procesu (np. w oparciu o metodę benchmarkingu),
wdrożenie zaprojektowanej rekonstrukcji w życie.
Zmiana paradygmatu zarządzania, którą dzisiaj dla prostoty określamy jako odejście od tayloryzmu, dokonałaby się zapewne spokojnie, prawie nie zauważona. Ale tempo transformacji historycznej nigdzie nie jest jednakowe i zawsze ktoś zostaje z tyłu. Na początku lat 90. widać było wyraźnie, że nie nadążają wielkie międzynarodowe korporacje i wielu z nich grozi bankructwo, jeśli nie zostaną natychmiast przebudowane. Klasyczny reengineering, który właśnie wtedy powstał, wydawał się trafiać w najbardziej palące i aktualne potrzeby zarządów licznych firm. Ten odcinek cyklu "Zdążyć przed kłopotami" traktuje właśnie o nim oraz o dwóch jego kolejnych odmianach. Sława klasycznego reengineeringu jest zasłużona, ponieważ uświadomił on środowiskom menedżerskim nowy problem, ujawniający się jako lawinowo rosnący udział kosztów ogólnych w kosztach całkowitych. W skrajnych przypadkach w ciągu 5-10 lat zwiększył się on od kilku, kilkunastu procent do czterdziestu i więcej. Inżynierskie spojrzenie na problem musiało zogniskować się na procesach dotychczas pomijanych, odbywających się głównie w biurach, na

(…)

… przestrzeganie reguł zarządzania zmianą i zarządzania projektowego od początku przebudowy przedsiębiorstwa. Problemem może być tu wybór właściwego schematu (cyklu) wprowadzania zmian, ponieważ reengineering nie dopracował się w tym punkcie jednej uniwersalnej metodologii. Toteż utarła się praktyka, że do pełnego wykorzystania potencjału BPI zatrudnia się na 2, 3 lata doświadczonego konsultanta na kontrakcie…
… i więcej. Inżynierskie spojrzenie na problem musiało zogniskować się na procesach dotychczas pomijanych, odbywających się głównie w biurach, nazwanych procesami biznesowymi
Nazwa "reengineering" pojawiła się po raz pierwszy się na łamach prasy fachowej w roku 1990 za sprawą Michaela Hammera. W prestiżowym Harvard Business Review ukazał się jego słynny artykuł "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate…
… jak przebrzmiałej mody. Wraz z rosnącym wpływem Internetu na sposób prowadzenia biznesu do łask wraca model firmy zorientowanej na procesy. Reengineering był w centrum uwagi mediów w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Poświęcały mu swe łamy tak znane czasopisma, jak BusinessWeek czy The Economist. Twórcę koncepcji, Michaela Hammera, nie tylko Financial Times zaliczał do elity wywierającej największy wpływ na współczesne zarządzanie. Wg klasycznej definicji, reengineering to fundamentalne przemyślenie i radykalne przedefiniowanie procesów biznesowych w celu osiągnięcia gruntownej poprawy według stosowanych współcześnie krytycznych miar wyników osiąganych przez firmę, takich jak: koszt, jakość, jakość usług oraz szybkość. Filarami koncepcji są: technologie informatyczne, orientacja procesowa, koncepcja "czystej…
… Process Reengineering) postuluje odejście od stosowanej od ponad 200 lat filozofii działania opartej na podziale pracy na powtarzalne czynności, zapoczątkowanej w XVIII wieku przez Adama Smitha, i proponuje spojrzenie na organizację jak na wiele procesów biznesowych, dzięki którym tworzona jest wartość.
Warto podkreślić, że orientacja na procesy nie jest cechą charakterystyczną tylko reengineeringu. Leży…
… zespołu do reengineeringu. Zespół musi być zgrany i dobrze ze sobą współpracować. Zgodnie z tą zasadą krytykuje się koncepcję, a nie ich autorów, natomiast pomysły są własnością całego zespołu. Szansą na sukces ma tylko ten zespół, który hołduje zasadzie: nie ma zwycięzców w przegranym zespole. Trzecia przeszkoda to tradycja, nawyki, przyzwyczajenia. Są one najtrudniejsze, bo są niewidoczne…
… ery informacyjnej. Szybka reakcja na potrzeby rynku staje się coraz trudniejsza w ramach starych struktur i metod działania jeszcze z ery przemysłowej. Przy planowaniu zmian niezwykle przydatna jest perspektywa, jaką daje właśnie reengineering. Peter Drucker przewiduje, że nawet w USA, gdzie prestiż BPR został mocno nadwerężony, koncepcja ta powróci do łask już w najbliższych latach.
Opinię tę wydaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz