Reengineering - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reengineering - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Systemy informatyczne zarządzania prof. zw. dr hab. Henryk Sroka
Reengineering
Reengineering jest określany jako proces ciągły, którego celem jest dochodzenie organizacji do doskonałości. Jest to proces zmian nie mający końca, ponieważ owa doskonałość nie istnieje. Jest to pewna filozofia, która nie zajmuje się samym produktem, lecz procesem zarządzania jako całością i jego elementami, a więc planowaniem, organizacją, motywacją i kontrolą.
W działaniach reengineeringowych proces jest rozumiany jako ciąg powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do przekształcenia wszelkich nakładów w produkt procesu. Składają się na niego trzy podstawowe rodzaje działań: tworzące wartość dodaną (najistotniejsze z punktu widzenia klienta), transportowe (związane z przekazywaniem produktów procesu między działami, pionami lub organizacjami) oraz kontrolne (tworzone przede wszystkim do kontroli przepływu wyników procesu). Celem reengineeringu ma być optymalizacja toku pracy oraz zwiększenie produktywności organizacji. Nie można usprawnić procesu bez zmiany w pozostałych, wspierających elementach, dlatego jednym z pierwszych kroków ulepszania organizacji jest znalezienie i opisanie wszystkich czynników wpływających na realizację danego procesu.
BPR podejścia do re engineeringu
Pojęcie BPR jest wyjaśniane na wiele sposobów i posiada wiele różniących się od siebie definicji. Do najbardziej popularnych należą:
BPR - analizowanie i projektowanie prac i procesów wewnątrz oraz pomiędzy przedsiębiorcami (Davenport & Short '94) [tzw. Process Innovation];
BPR - krytyczna analiza i radykalne przeprojektowanie funkcjonalnych procesów w celu osiągnięcia znaczących udoskonaleń we wskaźnikach produkcyjnych [tzw. Business (Re-) Engineering];
BPR - fundamentalne powtórne przemyślenie rozwiązań produkcyjnych oraz radykalne przeprojektowanie procesów w przedsiębiorstwie w celu uzyskania istotnych postępów w krytycznych, obecnych wskaźnikach produkcyjnych takich, jak koszty, jakość, usługi czy wydajność (Hammer i Champy '93) [tzw. Business Process Redesign]. III.Czynniki podstawowe radykalnej restrukturyzacji
Wizja, misja i strategia radykalnej restrukturyzacji.
Dostępna technika informatyczna i komunikacyjna.
Nowe zarządzanie personelem (human relations management) - wg M. Hammera reengineering jest formą zmiany organizacji pracy i menedżmentu na najniższym stopniu. Dużą rolę odgrywają problemy awansu i system kariery, integracji zadań i delegacji odpowiedzialności na operatywne jednostki. Z tym związana jest potrzeba integracji pracowników i wykształcenie nowego typu pracownika (przez odpowiednie szkolenia, środki motywacyjne, przydział zadań i rozszerzenie kompetencji).


(…)

… stanowisk i zespołów 4B - Opis wymaganych umiejętności i zapotrzebowania na personel 5B - Opis struktur zarządzania 6B - Przeprojektowanie granic między działami 7B - Opis zmian na stanowiskach 8B - Zaprojektowanie ścieżek kariery 9B - Opis sposobu dokonywania zmian 10B - Zaprojektowanie planu zarządzania zmianą 11B - Zaplanowanie nagród 12B - Zaplanowanie wdrożenia Etap 5. Transformacja. W tej fazie…
… inwestycyjne na realizację restrukturyzacji;
- brak gotowości do poświęceń z strony zarządu i załogi;
- niewystarczające wspomaganie informatyczne;
- brakujące lub nieszczegółowe metody „reengineeringu”, brak pełnej znajomości zasad restrukturyzacji.
Technologia informatyczna w reengineeringu:
Wspomaganie procesu biznesowego przez technologię informatyczną najczęściej występuje w następujących obszarach…
… zadań i delegacji odpowiedzialności na operatywne jednostki. Z tym związana jest potrzeba integracji pracowników i wykształcenie nowego typu pracownika (przez odpowiednie szkolenia, środki motywacyjne, przydział zadań i rozszerzenie kompetencji).
Controlling i utrwalanie nowego kształtu działalności firmy (przedsiębiorstwa, instytucji).
IV.Etapy re engineeringu
Metodologia reengineeringu składa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz