kierowanie zespołami - Henri Fayol , omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - Henri Fayol , omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Henri Fayol - klasyczna teoria organizacji określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania, twierdził, że umiejętności kierowania można się nauczyć, jeżeli się pozna zasady leżące u jej podstaw.
Max Weber - biurokracja -działania i cele są racjonalnie obmyślane i w której wyraźnie określono podział pracy.
14 zasad H. Fayola 1. Podział pracy . Im bardziej ludzie się wyspecjalizują, tym sprawniej mogą wykonywać swoją pracę.
(przykład- współczesna linia montażowa)
2. Autor ytet . Kierownicy muszą wydawać polecenia, aby praca była wykonywana. Autorytet formalny daje im prawo rozkazywania, ale nie zawsze zapewnia posłuszeństwo, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć także
autorytet osobisty(na przykład wynikający z potrzebnej wiedzy)
3. Dyscyplina. Członkowie organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień nią rządzących.
(nagradzanie za lepsze wyniki, kary za wykroczenia)
4. Jedność rozkazodawstwa . Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia od jednej tylko osoby.
(podporządkowanie do wielu przełożonych prowadzi do sprzecznych poleceń i zakłócenia autorytetu)
Jednolitość kierownika . Jeden kierownik powinien kierować prowadzącymi w organizacji do jednego celu (w jednym dziale nie może być dwóch szefów prowadzących różne polityki zarządzania)
Podporządkowanie interesów osobistego interesom ogółu . W żadnym przedsięwzięciu interesy poszczególnych pracowników nie powinny przeważać nad interesami organizacji jako całości.
Wynagrodzenie . Płaca za wykonaną pracę powinna być sprawiedliwa zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.
Centralizacja . Ograniczenie roli podwładnych w podejmowaniu decyzji oznacza centralizację, zwiększenie zaś ich roli- decentralizację.(problem polega na znalezieniu w każdym wypadku właściwego stopnia centralizacji)
Hierarchia . Linie podporządkowania w organizacji - przebiegają od naczelnego kierownika do najniższego szczebla w przedsiębiorstwie.
Ład . Każdy człowiek i każda rzecz powinna być na właściwym miejscu we właściwym czasie. Ludzie powinni zajmować te stanowiska, które są dla nich najodpowiedniejsze.
Odpowiednie traktowanie pracowników . Kierownicy powinni odnosić się do pracowników sposób przychylny i sprawiedliwy.
Stabilność personelu . Duża fluktuacja pracowników niekorzystnie wpływa na sprawność funkcjonowania organizacji.
Inicjatywa . Podwładni powinni mieć swobodę tworzenia i realizacji swoich planów, nawet jeżeli może to prowadzić do pewnych błędów.
Esprit de corps . Sprzyjanie powstawaniu poczucia przynależności do zespołu.


(…)

… do pewnych błędów.
Esprit de corps. Sprzyjanie powstawaniu poczucia przynależności do zespołu.
Mary Parker Follett. -wierzył w siłę grupy, w której jednostki mogą kojarzyć swoje uzdolnienia, uwzględniał skutki oddziaływania polityki, ekonomi i biologii, uwzględniał wyraźnie otoczenie organizacji.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz