Król, rząd, parlament angielski - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Król, rząd, parlament angielski - omówienie - strona 1 Król, rząd, parlament angielski - omówienie - strona 2 Król, rząd, parlament angielski - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Król
# Zjednoczone Królestwo (od 1707 ) nadal monarchią dziedziczną. Prerogatywy królewskie mogły być dowolnie ograniczane przez Parlament, ale nadal rozległa: dowództwo wojska, prawo zwoływania i rozwiązywania Parlamentu, prawo sankcji i ogłaszania ustaw, prawo pokoju i wojny, prawo łaski i inne
# Król - nietykalny i nieodpowiedzialny („król nie może czynić źle”)  w praktyce zasada nieodpowiedzialności króla doprowadziła do przeniesienia wykonywania prerogatyw na odpowiedzialnych ministrów tworzących gabinet
 król nie może działać bez gabinetu i musi działać tak, jak mu radzi rząd
# Współpraca króla z gabinetem - za pośrednictwem premiera
 utrzymała się królewska Tajna Rada (powstała w XVI w., z niej wyłonił się gabinet): ma obecnie 300 ministrów (z gabinetu) i dostojnicy (wybrani przez króla)
- uprawnienia sądowe: (ustawa z 1833) Komitet Sądowy jako najwyższy trybunał apelacyjny dla kolonii (dziś większość się uchyla od jego jurysdykcji)
- król w Radzie wydaje rozporządzenia - w sumie rejestruje rozporządzenia ministrów, za które sami są oni odpowiedzialni parlamentarnie
Rząd. Gabinet
# Rozróżnienie gabinetu i rządu:
$$ GABINET wykształcił się w XVIII w. i po wydzieleniu z Tajnej Rady tworzył zespół ministrów pod przewodnictwem premiera
 praktyka rządów parlamentarnych oparta na solidarnej odpowiedzialności politycznej gabinetu wobec Parlamentu
 król powoływał premiera (lidera partii większościowej) a ten dobierał do gabinetu ministrów, których nominował król
$$ RZĄD w najszerszym znaczeniu - cały aparat administracji państwowej - premier, ministrowie i wszyscy urzędnicy państwowi $$ RZĄD w węższym znaczeniu -premier i ministrowie
 MINISTROWIE - urzędnicy o charakterze politycznym, ponoszący solidarną odpowiedzialność parlamentarną (gabinetowi i niegabinetowi)
 Inni urzędnicy tworzą SŁUŻBĘ CYWILNĄ, nieodpowiedzialną politycznie
# Organizacja zarządu centralnego była na początku XIX w. niejednolita:  dygnitarze z czasów średniowiecza (np. Lord Kanclerz, Kanclerz Exchequer)
 2 sekretarze stanu (od XVI w.) - podział kompetencji wg kryterium geograficznego
- ich liczba wzrosła w XVIII w. - każdy miał powierzony urząd (Office), np. sprawy wewnętrzne i policyjne, sprawy zagraniczne
 inne centralne kolegialne urzędy - boards (od XVII w.)
 ministerstwa - ministry (XX w.)
 Pojęciu ministerstw odpowiadają boards, office i ministry
# Rząd:
$$ struktura hierarchiczna (osobliwe) - podporządkowanie jednych ministrów drugim


(…)

… Rady) przez króla
 ministrowie nie należący do gabinetu mogli być powołani na jego posiedzenia w sprawach dot. ich resortów  pierwotnie premier był „pierwszym między równymi” - później wzrost jego autorytetu
 wszyscy ministrowie + premier odpowiedzialni solidarnie
Parlament
# Podział Parlamentu na Izbę Lordów i Izbę Gmin (ustalony w XIV w.) utrzymał się do dziś
a) Izba Gmin # Istniejący system wyborczy był nowoczesny, ale niedemokratyczny:
 do Izby Gmin wchodziło po 2 posłów z każdego hrabstwa i po 2 z każdego miasta (uprzywilejowanego)
- w hrabstwach czynne prawo wyborcze mieli wszyscy właściciele ziemscy (szlachta, mieszczanie, wolni chłopi) + wysoki cenzus majątkowy
- w miastach tylko cenzus majątkowy
 Posłowie nadal nie byli reprezentantami wyborców/narodu, chociaż od XVII w. istniał mandat wolny (wtedy poseł nie był związany instrukcjami)
# Pod koniec XVII w. system wyborczy Wielkiej Brytanii zaczął zostawać w tyle za rozwijającymi się systemami europejskimi.
 wybory były fikcją, gdyż w hrabstwach rządziło kilku landlordów, wybory były jawne a oni byli w komisji - osoby uzależnione ekonomicznie głosowały na kandydatów swojego landlorda
 coraz mniej nowych rozwiniętych miast…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz