Powszechna Historia Prawa

note /search

Monarchia Frankońska - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2562

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Monarchia Frankońska Monarchia Frankońska Ustrój monarchii frankońskiej Największy rozkwit za czasów Karola Wielkiego- Karol Wielki zos...

Najważniejsze źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 4116

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Najważniejsze źródła Prawa Leges Barbarorum- Ustawy barbarzyńców. Spis prawa germańskiego. Spisy prawa zwyczajowego ludów germańskich. Były wykładnikiem postanowień władzy publicznej. a)Lex Salica Francorum zwana Prawem Salickim (spisany w latach 507 i...

Niemcy powszechna historia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1302

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Niemcy Niemcy Złota Bulla - 1356r. wydana przez cesarza Karola IV, unormowała zasadę elekcyjności tronu królewskiego, utrzymała się do końca istnienia rzeczy (1806r). Skład grona książąt elektorów : 4 książęta świeccy: -król czeski -palatyn Renu ...

USA powszechna historia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1351

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, USA USA -Była kolonia Brytyjską, 1.Deklarancja Niepodległości 1776 Auto: Tomasz Jefersson -Ogłosiła niepodległość wszystkich stanów (wolnośc od posłuszeństwa korony Angielskiej) -proklamowa...

Ustrój Anglii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1575

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Ustrój Anglii Anglia Parlament- 1256 - wywodzi się z dawnej kurii królewskiej członkowie powoływani w drodze wyborów, zwoływany przez króla w ustalonym przez niego terminie, skład: Izba Lordów

Anglia epoka kapitalizmu i feudalizmu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1820

MONARCHIA ABSOLUTNA (XVI - połowa XVII w.) [EPOKA FEUDALIZMU] # Monarchia absolutna w Anglii trwała krótko (półtora wieku) i powstała w oparciu o sojusz króla z mieszczaństwem i drobną szlachtą. Przez cały czas jej trwania utrzymał się Parlament (specyficzny układ sił społecznych). Dopiero w XVII ...

Charakterystyka średniowiecznego parlamentu angielskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3409

Charakterystyka średniowiecznego parlamentaryzmu angielskiego # Parlament angielski miał wiele cech wyróżniających go od europejskich zgromadzeń stanowych i stał się wzorem dla nowoczesnego parlamentaryzmu:  Dzielił się na 2 izby a czynne prawa wyborcze opierały się na cenzusie majątkowym - w Eur...

Konstytucja Angielska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5152

Konstytucja angielska Konstytucja w sensie materialnym - system podstawowych urządzeń społeczno- gospodarczych i politycznych Konstytucja w sensie formalnym - ustawa zasadnicza, nadrzędna w stosunku do innych ustaw, uchwalana, nowelizowana i uchylana w specjalnym trybie # Wielka Brytania nie ma k...

Król, rząd, parlament angielski - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1827

Król # Zjednoczone Królestwo (od 1707 ) nadal monarchią dziedziczną. Prerogatywy królewskie mogły być dowolnie ograniczane przez Parlament, ale nadal rozległa: dowództwo wojska, prawo zwoływania i rozwiązywania Parlamentu, prawo sank...

Niemcy - monarchia wczesnofeudalna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1547

NIEMCY MONARCHIA WCZESNOFEUDALNA (X- połowa XIII w.) [EPOKA FEUDALIZMU] Charakterystyka okresu # Państwo niemieckie (podobnie jak Francja) wyłoniło się z państwa frankońskiego po traktacie w Verdun (843) i początkowo (do 911) panowali ...