Konstytucja Angielska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4067
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja Angielska - omówienie - strona 1 Konstytucja Angielska - omówienie - strona 2 Konstytucja Angielska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja angielska
Konstytucja w sensie materialnym - system podstawowych urządzeń społeczno- gospodarczych i politycznych
Konstytucja w sensie formalnym - ustawa zasadnicza, nadrzędna w stosunku do innych ustaw, uchwalana, nowelizowana i uchylana w specjalnym trybie
# Wielka Brytania nie ma konstytucji w znaczeniu formalnym, ale ma w znaczeniu materialnym - na pojęcie konstytucji angielskiej składają się wszystkie normy dotyczące wykonywania władzy suwerennej w państwie:
 akty prawne o charakterze konstytucyjnym ze względu na treść: Wielka Karta Wolności (1215), Petycja Prawa (1628), ustawy z 1641, ustawa sukcesyjna (1701), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689) - nie mają charakteru nadrzędnego
 konwenanse (prawa zwyczajowe wpływające na ustrój)
 maksymy
# Konstytucja angielska nie ma charakteru normy nadrzędnej i inne ustawy nie muszą być z nią zgodne (gdy jakaś ustawa będzie niezgodna z którymś artykułem np. Bill of rights to oznacza ona uchylenie mocy prawnej tego artykułu z Bill of Rights i „zmianę” konstytucji)
# Nie jest „sztywna” - zmiana nie wymaga kwalifikowanej większości tylko zwykłej
# „wyłoniła się zwyczajowo z panującego w Anglii prawa”
# Zasady parlamentaryzmu czerpane z konstytucji angielskiej:
 zasada reprezentacji narodowej
 system dwuizbowy
odpowiedzialność prawna (konstytucyjna) ministrów
 rządy parlamentarne (odpowiedzialność polityczna ministrów)
 rządy gabinetowe (odpowiedzialność solidarna ministrów)
# Równość wobec prawa i osobiste prawa wolnościowe były zagwarantowane prawnie już w XVII i XVIII w. (m.in. Habeas Corpus Act z 1679)
REFORMY PRAWA WYBORCZEGO
1832 - REFORMA TZW. GREYA - ujednoliciła system wyborczy, zachowywała nadal wysoki cenzus majątkowy. Cenzus majątkowy do 12 funtów rocznego dochodu. Reforma osłabiła pozycję arystokracji ziemskiej i zapewniła przewagę bogatemu mieszczaństwu. Liczba wyborców, która przed reformą wynosiła 455000, uległa znacznemu powiększeniu. Zamiast ok. 3% ludności prawo wyborcze miało już ok. 5% ludności. (630000 wyborców). ZGNIŁE MIASTA to miasta, które od XIVw. całkowicie podupadły lub przestały istnieć. Przed reformą Londyn miał 0,5 mln mieszkańców i wysyłał 4 przedstawicieli a było 30 miast gdzie zamieszkiwało 375 osób i one wysyłały po 2 przedstawicieli. Były to takie miasteczka jak np. Danwi, które zostało zatopione przez może ale właściciel tamtego gruntu na którym było miasto miał prawo wysyłania przedstawiciela do Izby Gmin. Sytuację taką zmieniła reforma Greya. 56 zgniłych miast straciło zupełne prawo wysłania przedstawicieli a 30 miastom odebrano prawo wysłania 1 przedstawiciela. Prawo wysłania 2 przedstawicieli uzyskało 44 miasta, a po 1  22 miasta.


(…)


*zawiera pokój, senat go tylko ratyfikuje
*Prezydent nie wygłasza wojny ale może to obejść i ogłosić interwencję zbrojną i jest to legalne bo to akt egzekutywny, który leży w granicach swobodnego uznania prezydenta *nie ma inicjatywy ustawodawczej (ale jego partia może występować z inicjatywami), nie ma prawa uczestnictwa w obradach kongresu (*ma obowiązek wystąpienia przed każdą doroczną sesją kongresu…
…. że można było głosować w kilku miejscach. 1 osoba mogła nawet oddać 3 głosy: 1 - w miejscu zamieszkania, 2 - tam gdzie była siedziba jego własnego przedsiębiorstwa, 3 - w uniwersytecie na którym studiował. Dlategoż w 1948r. zniesiono system pluralny.
 
INNE REFORMY:
1829 - katolicy uzyskali prawa wyborcze
1858 - Żydzi uzyskali prawa wyborcze
1872 - wprowadzono tajne głosowanie
1958 - w Izbie Lordów mogą zasiadać kobiety a także wprowadzono instytucje Lordów dożywotnich
1963 - Lord skazany był by zasiadać w Izbie Lordów, od 1963r. może zasiadać w Izbie Gmin ale musi zrzec się tytułu Lorda i w ten sposób uzyskuje bierne prawo wyborcze do Izby Gmin.
1999 - Izba Lordów składała się z 500 Lordów dożywotnich i 92 Lordów dziedzicznych. Lordowie dziedziczni mieli z siebie wybierać przedstawicieli. Parliament Act mówił…
… z zadaniami wspólnymi -sprawy handlu zagranicznego i międzystanowego, również sprawy celne, waluta, poczta i te dzięki którym USA stanowi jednolity obszar gospodarczy.
 
Uprawnienia Kongresu:
*impeachment - przysługuje Izbie Reprezentantów i polega na możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, sędziów i wyższych urzędników federalnych za zdradę stanu, przekupstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz