Impeachment

Republiki - Wymiar sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

- przewodniczył Senatowi w razie impeachmentu, wyznaczał sędziego do pisania uzasadnienia, przewodniczył naradom...

Niemcy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

. + refer.) Reichstag - 4 lata (inicj. + refer. out prez. lub Reich. IMPEACHMENT) Bundesrat - (przew. min...

Prusy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

. + wł w. + zbr. + tr. + łaska + izby + promogen. agn.) Min. - (odpow. konst. IMPEACHMENT + kontras...

Stany Zjednoczone - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 651

głosów). “Porozumienia wykonawcze” (różnią się od umów m-n tym, że nie wymagają ratyfikacji) „Impeachment...

Formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

( z wyjątkiem procedury impeachmentu), a prezydent nie może rozwiązać parlamentu. Jedynie parlament jest organem...

System polityczny - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

: junta i biurokracja rządzi, mentalność - uczuciowa moda na postrzeganie świata politycznego Impeachment...